Skip to content
Perfekt for eiendomsutviklere og mobilitetsplanleggere

Få en helhetlig  oversikt over dagens klima- og mobilitetsdata for en effektiv, datadrevet omstilling

Sliter du med å kvantifisere klimaeffekten av dine mobilitetstiltak? Er målet ditt å fremme grønn omstilling, men du ønsker å vite hvilke områder som er best egnet for effektive tiltak?

Kart over oslo som viser reisemønster og reisevaner til og fra ulike områder og hvordan man kan få en helhetlig oversikt over dette.

Nå dine klima- og nullvekstmål og reverser transportpyramiden med en helhetlig dataløsning

I samarbeid med Telia, Kogenta, og Geodata, tilbyr vi omfattende mobilitetsdata som revolusjonerer din tilgang til og forståelse av transportdynamikken i utvalgte områder.

Utforsk hvordan velinformerte beslutninger kan fremskynde overgangen til et bærekraftig samfunn, spore reisemønstre og evaluere klimapåvirkningen av tiltak over tid. Vår dyptgående data av nåværende klima- og transportmønstre gjør det mulig å måle effekt av tiltak og støtter effektiv fremdrift mot dine klima- og samfunnsmål.

Forstå dagens situasjon, iverksett tiltak, mål effekten og kommuniser resultatene

Som markedets eneste tilbyder av helhetlige klima- og mobilitetsdata på nabolagsnivå, tilbyr vi dere muligheten til å observere detaljerte, anonymiserte reisemønstre.

Ved å integrere innsikten i egne kartleggingssystemer, som Geodata, får dere den oversikten som trengs for å identifisere, prioritere, og iverksette målrettede tiltak. Med regelmessig oppdaterte data kan dere observere effekten av tiltakene og kommunisere resultatene til innbyggerne på en måte som motiverer til vaneendring.

Hva får dere?

Data på reisevaner

Få innsikt i hvor mye en gjennomsnittsbeboer i ulike nabolag reiser med forskjellige transportmidler.

Stedsdata

Se antall reisende med ulike transportmidler inn og ut av et område.

Klimadata

Utforsk det gjennomsnittlige klimafotavtrykket per innbygger og klimaregnskapet for reiser til og fra et område.

Komplementerende data

Kombiner data med informasjon om demografi, infrastruktur, og reiser på ulike strekninger, blant annet, for alle nabolag.

Leveranse

Dataene kan leveres gjennom etablerte systemer for geodata, eller direkte til dere via API eller Excel, avhengig av deres behov.

Følg fotsporene til  

som allerede bruker dataene for å bidra til en raskere omstilling med nyskapende mobilitetsløsninger 

Mads-2