Starts: januar 21, 2020
4
Dager
19
Timer
32
Minutter
12
Sekunder
Norgesmesterskap i Klima
nulogo future in our hands logo -bnw-1
Skolenes klimamesterskap
Klimamesterskapet går av stabelen 21. januar 2020 og er en to ukers konkurranse hvor elever og lærere over hele landet konkurrerer i å redusere egne CO2-utslipp i hverdagen. Konkurransen er kun for videregående skoler skoleåret 2019/2020
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/kick_off_v2.svg
Avspark
Vi inspirerer elever og skoler til å delta gjennom en egen seremoni på hver skole.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/climate_action_v2.svg
Handling
Vi kan alle kutte utslipp, hver eneste dag. Vi viser deg effekten av enkle miljøhandlinger og hvordan vi sammen endrer samfunnet.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/visualisation_v2.svg
Konkurranse
Dette er en konkurranse mellom elever over hele landet. Det viktigste er likevel resultatene vi skaper sammen.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/end_ceremony_v2.svg
Avslutningsfest
Vi feirer våre resultater sammen!
For elever
Konkurrer og samarbeid for å se hvordan deres personlige handlinger kan bidra til å endre samfunnet.
For lærere
Bidra til å skape miljøengasjerte elever og bruk engasjementet til å undervise i tråd med ny læreplan.
For skoler
Synliggjør hvordan dere engasjerer ansatte og elever i en felles miljøsatsing i deres region.

Handling skaper endring!

- Ettersom at dere blåser i min fremtid, gjør jeg det også, er beskjeden fra 16-åringen Greta Thunberg.

 

Nå følger tusenvis av skoleelever over hele verden hennes eksempel. De streiker for klimaet. De krever handling for klima og sin egen fremtid.

 

Hvorfor ikke gi dem en mulighet til å redusere egne utslipp gjennom enkle valg i hverdagen?

 

Det er målet med «Skolenes klimamesterskap». Sammen med Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom vil vi vise at handling skaper endring og at utslippskutt både kan være lærerikt og inspirerende. At én person alene slukker lyset, har liten betydning. Men når elever over hele landet slukker lyset, betyr det faktisk at elevene er villig til å gjøre endringer i egne liv. Det vil igjen påvirker foreldre, industrien og politikken. Sammen kan vi endre samfunnet!     

Dette gjorde elevene for klimaet i klimamesterskapet i 2018

Undervisningsmateriale

Vi leverer undervisningspakker som lar elevene bruke engasjementet fra klimamesterskapet i undervisningen. Som lærer underviser du i bærekraft, demokrati og livsmestring i tråd med ny læreplan.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/commitment.png
Skaper engasjement
Vårt undervisningsmateriale kan kombineres med annen undervisning og varer fra 90 minutter til 5 uker.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/studentcentered.svg
Fokus på elevene
Levende bilder og gruppearbeid som skaper motivasjon for videre læring.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/learn.svg
Lær mer
Gjennom ulike studieteknikker inspireres elevene til å ta kunnskapen ut av klasserommet, og de lærer hvordan de kan bruke kunnskap fra ulike fagdisipliner til å påvirke sitt lokalsamfunn.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/actionpoints.svg
Nye prosjekter
Målet er at det skal komme mange nye bærekraftige prosjekter ut av Skolenes klimamesterskap 2019/20, som elevene kan utvikle videre sammen.
Hvor mye koster det?

12 000 NOK/per skole

Hva er inkludert i prisen?
Klimamesterskapet
En sosial klimautfordring, som skaper samhold og engasjement gjennom at klasser konkurrerer i å kutte klimagassutslipp.
Undervisningsmateriale
En enkel digital lærepakke som gjør det enkelt å undervise i bærekraft. Kan benyttes hele skoleåret 2019/2020
Besøk på skolen
Natur og Ungdom kommer på besøk og vil utdanne gode miljøambassadører og holde et inspirerende foredrag på hver skole.

Kurs for klimamesterskapet og fagfornyelsen

Dette kurset er for lærere som ønsker å få mest mulig ut av klimamesterskapet. Det har som mål å bidra både til å øke elevenes engasjement, til størst mulig faglig utbytte og til integrasjon med fagfornyelsen. Lærerne får dermed en mulighet til å bruke  engasjementet fra klimamesterskapet direkte inn i undervisningen. Gjennomføres i samarbeid med Kolin.no.

 

Pris: 1900,- per deltaker, eventuelt 1200,- per deltaker om påmelding/administrasjon, lokale og snacks ordnes lokalt. 
(minimum 16 deltakere per samling, gjerne fra flere skoler)  

Interessert?
Ta kontakt med oss hvis du er interessert og gjerne vil at din klasse eller skole skal delta i Skolenes klimamesterskap
Kontakt oss
Disse skolene deltar allerede:
 • Måløy vgs
 • Eid vgs
 • Stryn vgs
 • Firda vgs
 • Mo og Øyrane vgs
 • Hafstad vgs
 • Florø vgs
 • Dale vgs
 • Høyanger vgs
 • Sogndal vgs
 • Sogn jord og hagebruksskule
 • Wang Toppidrett i Oslo
 • Steinerskolen i Trondheim
 • Kristen Videregående skole i Trøndelag
 • Inderøy vgs
 • Charlottenlund vgs
 • Strinda vgs
 • Tiller vgs
 • Røros vgs
 • Thora Storm vgs

Vi kan lære mye fra fjorårets skolemesterskap i Trøndelag og Telemark. Les historien.

Ofte stile spørsmål
Jeg vil være skolekontakt, hva kreves av meg?

Som skolekontakt vil du være kontaktleddet mellom Ducky og skolen. Hovedoppgaven er å samle sammen en oversikt over klassene på skolen slik at vi kan sette opp riktige lag. I tillegg vil du få tilgang til en kick-off presentasjon som bør videreformidles til en klassekontakt for hver klasse slik at alle elevene får den samme informasjonen.

Skolekontakt kan være en eller flere elever, lærere og/eller rektor. Vi anbefaler å samle en liten prosjektgruppe som kan samarbeide om å skape engasjement på skolen.

Hvor mye tid tar det å delta i klimamesterskapet?
Selve klimamesterskapet tar nesten ingen tid da elevene og eventuelt deltakende lærere kan gjennomføre og registrere aktiviteter på fritiden. Vi anbefaler likevel at man tar opp klimamesterskapet i klasserommet og gjennomfører en 90 minutters kick-off i hvert klasserom slik at man øker engasjementet og når noen læringsmål innen bærekraft.
Hvor mye tid tar det for meg som lærer å bruke undervisningsmaterialet?
Undervisningsopplegget kan gjennomføres i et enkeltfag eller som et tverrfaglig prosjekt. Det utvikles 5 ulike opplegg som varer fra 90 minutter til 5 uker. Alle er i tråd med ny læreplan og gjør det enkelt og underholdende å undervise med temaene bærekraft, demokrati og livsmestring som en rød tråd.
Hvem betaler for deltakelsen vår?
I noen fylker betaler fylket for deltakelsen. Disse er listet opp i oversikten ved siden av  deltakende skoler. For øvrige fylker må skolene betale selv eller man kan som lærere eller elever spørre en lokal bedrift om å være sponsor. Dere kan da tilby bedriften å nevne dem på kick-off og avsluttningseremoni på skolen.
Er personvernet til mine elever ivaretatt?
Ja, Ducky har veldig strenge personvernregler og følger alle krav i henhold til GDPR. Les mer her: https://www.ducky.eco/terms
Hvis jeg er elev, hvordan melder jeg interesse for skolen?
Best engasjement skapes når dere som elever tar ansvaret for gjennomføringen da det tross alt er deres mesterskap! Ta kontakt med oss via skjemaet på siden så hjelper vi dere i gang med prosessen.