Et selskap der alle medarbeidere er ledere

Vi tror på at alle selskaper bør eksistere for å møte samfunnsmessige behov. Når behovene er tydelige, fungerer de som en rettesnor for selskapet, og et tradisjonelt hierarki er ikke lenger nødvendig.

Vi er et målrettet selskap

I Ducky har vi et felles mål om å bidra til en bærekraftig verden, og som medarbeidere stoler vi på hverandre til å utføre arbeidsoppgavene fordi vi følger vår lidenskap, ikke fordi vi blir fortalt at vi må gjøre det. Hver dag jobber vi for en positiv samfunnsendring, og gjennom samarbeid skaper vi fantastiske tjenester og en profitt som brukes til å maksimere vår sosiale verdi.

En effektiv og meningsfylt arbeidsplass

Da vi startet Ducky i 2014 ønsket vi en organisasjonsmodell som i seg selv kunne bidra til en mer bærekraftig verden. For å innovere og skape reell, kontinuerlig forandring, må vi være i stand til å følge opp ideene og initiativene vi har en lidenskap for. Siden vi ikke trenger å spørre sjefen om tillatelse, men heller kan involvere kollegaer i våre initiativ, blir prosessene mer effektive og meningsfulle.

Vi håper derfor at du vil implementere noen av de samme prinsippene i din organisasjon, og forhåpentligvis vil dette nettstedet gi deg veiledning på veien.

Når du har følt lidenskapen for arbeidsplassen din og jobber med det du brenner for, er det ingen annen plass du heller kan tenke deg å jobbe!
Wayne BamfordMedarbeider, Ducky

Grunnleggende prinsipper i en selvstyrt bedrift

Hovedprinsipp 1

Vi er alle ledere

I Ducky står vi fritt til å følge opp individuelle initiativ, jobbe med oppgaver vi har en interesse for og tilegne oss den kunnskapen vi trenger for å være en best mulig versjon av oss selv. Vi jobber alltid i team og søker råd når vi tar beslutninger.

Hovedprinsipp 2

Ha fokus på formålet

Vårt mål om å bidra til en bærekraftig verden veileder oss for hva vi vil gjøre og hva vi vil oppnå. Konklusjoner kan ikke trekkes fra vårt formål, men det sikrer at alle medarbeidere har et grunnleggende sett av verdier som igjen gir oss et sett prinsipper som vi kan bruke til daglig samarbeid og beslutninger.

Hovedprinsipp 3

Ta med hele deg på jobb

Vi må stole på hverandre for å kunne ta beslutninger på en effektiv måte. For å bygge tillit unngår vi å gjøre ting som strider mot vår oppfatning av hva som er rett og galt. Vi forsøker å dele både gode og dårlige erfaringer, følelser og bekymringer med våre kolleger.

Reinventing organizations

Fremtidens organisasjonsstruktur

Boken “Reinventing organizations” har gitt oss retningslinjer for hvordan ethvert selskap kan bli mer effektive ved å erstatte ledere og hierarki med formål og lidenskap. Mange bedrifter har allerede lyktes, og det er ingen tvil om at dette er den fremtidige organisasjonsformen. Få inspirasjon og råd ved å besøke: www.reinventingorganizations.com

Lokasjoner

Hvordan vokse som selvstyrte team

Sammen med vår mentor Bonnitta Roy og hennes rammeverk OPO (Open Participatory Organization), deler vi oss inn i semi-autonome enheter kalt lokasjoner. Hver lokasjon består av maksimalt 16 personer, og samarbeider tett med de andre lokasjonene. Hver lokasjon vil ha klare fokusområder for arbeidsoppgaver, med egne verdier som bygger på formålet og måter å organisere arbeidet på.

Positiv fortjeneste

En ideell bedrift med store ambisjoner

Ducky er registrert som aksjeselskap med vedtekter som ligner en stiftelse. Alt overskudd går tilbake til å forbedre våre eksisterende produkter og tjenester, eller går inn i nye tiltak som fronter bærekraft. Denne organisasjonsmodellen løser samfunnsmessige utfordringer på en effektiv måte, med høy sosial avkastning på investeringen. Å kjøpe våre produkter gir ikke bare verdi til din bedrift i form av bærekraft, men fungerer også som investeringer for ytterligere løsninger som vil være til nytte for verden.

FAQ

Hvordan tas beslutninger i selvstyrte organisasjoner?
Selvstyrte organisasjoner er fleksible og effektive fordi beslutninger tas raskere og med mer innsikt enn ved tradisjonelle, hierarkiske godkjennelsesprosesser. Et generelt prinsipp er at hver og en av oss i Ducky kan ta en beslutning, men at vi bør konsultere med alle som påvirkes av beslutningen. Vi behøver ikke konsensus for å ta en beslutning, men at den tas på bakgrunn av samtykke. Det betyr at så lenge det ikke finnes et godt motargument, kan enhver beslutning tas. Ideen bak er å gjøre de mindre beslutningsprosessene mer effektive og dermed iterere raskere.
Kan selvstyrte organisasjoner skalere?
I boken «Reinventing Organizations» beskriver Frederic Laloux en rekke store, suksessfulle bedrifter og organisasjoner. En av de kanskje mest interessante beskrivelsene er den Nederlandske Buurtzorg-modellen for selvstyrte team i hjemmesykepleien. Buurtzorg startet i 2007, og har vokst til hele 850 teams og mer enn 10 000 sykepleiere på bare 10 år. Pasientenes tilfredshet skårer høyere enn deres konkurrenter og de ansattes engasjement og tilfredshet reflekteres i kåringene av «Beste arbeidsgiver» (som Buurtzorg har kapret hele 4 av de 5 siste årene). Imponerende økonomiske besparelser har også blitt gjort. Ernst & Young dokumenterte besparelser på omkring 40% i det Nederlandske helsevesenet.
Hvordan utføres arbeidsoppgavene?

I stedet for å ha en sjef, stoler vi på noe langt viktigere: kombinasjonen av indre motivasjon, gruppepress og markedskrav.

  • 1. Indre motivasjon oppstår når våre verdier og overbevisninger er balansert, og vi styrkes av å jobbe i team med våre medarbeidere for å utvikle ideene til løsninger og tjenester.
  • 2. Gruppepress fungerer ved absolutt åpenhet om informasjon – alle team vet hvordan hverandre presterer, og vi støtter hverandre samtidig som vi er ansvarlige for våre handlinger.
  • 3. Ettersom alle oppdateres på organisasjonens fremdrift og vi har muligheten til å følge våre instinkter er vi fleksible nok til å justere våre tjenester til markedets krav.
Hvordan er de finansielle midlene allokert?
I Ducky er alle finansielle data åpent for alle medarbeidere. På denne måten sikrer vi at alle medarbeidere vet hvor fleksible vår økonomi er når det kommer til nyansettelser og oppfølging av ideer og prosjekter. Vi velger våre egen lønn, som er balansert mellom våre personlige behov og bedriftens tilgjengelige ressurser.

Har du flere spørsmål?

Ikke nøl med å spørre oss om mer informasjon! Vi deler gjerne mer av historien med deg.

Den raskeste måten å oppnå samfunnsmessig bærekraft

Invester overskuddet i formålet

Ved å plassere fortjenesten tilbake i selskapet, for å tjene formålet, har vi bygget oss et rammeverk for å skalere bærekraft – raskt.

Gode arbeidsplasser - til flere mennesker

Å sette fortjenesten tilbake i selskapet hjelper oss å ansette dyktige mennesker og vokse raskere. Som igjen hjelper oss med å forbedre våre produkter, og utvide våre produkter og tjenester, raskere. Vi oppnår bærekraft. Raskere.

Innovativ kultur

En organisasjon som omfavner initiativ fra medarbeidere skaper en kultur som utnytter de effektive og gode ideene for å bli bærekraftig

Større fordeler

Ved å investere overskuddet tilbake i selskapet, for å tjene formålet, er vi i stand til å likestille sosial, økonomisk og økologisk bærekraft i vår organisasjon.