Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Norgesmesterskap i Klima

NM i klima for VGS Uke 4 + 5, 2021

NM i klima er en konkurranse hvor videregående elever og lærere over hele landet konkurrerer i å redusere egne CO2-utslipp i hverdagen. Gjennom to uker loggfører deltagerne sine klimapositive aktiviteter via vår web-app.

Fakta NM i klima 2020:

  • 51 deltagende skoler fra 11 fylker
  • 11 000 deltagere
  • 500 000 kgCO2e spart
  • 650 000 loggførte aktiviteter

Tusen takk til alle deltagere for deres innsats! Takket være dere fikk vi vist at handling skaper endring. Engasjerte elever, lærere og rektorer, samt generøse fylker, gjorde prosjektet mulig og bidro til at mesterskapet ble en stor suksess!

500 000 kgCO2e tilsvarer å kjøre fram og tilbake til månen 2 ganger med fossilbil!

Fremtidsrettet bevisstgjøring

Bærekraftig utvikling har kommet inn som et tverrfaglig tema i fagfornyelsen. Noen skoler har begynt å jobbe med dette allerede. Denne høsten er et godt tidspunkt for å bli med på et nasjonalt prosjekt som skaper stort engasjement!

Klimamesterskapet er relevant i alle fag, både studiespesialiserende og yrkesrettet opplæring. Deltagelse passer også godt for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO).

Å delta i et klimamesterskap er lærerikt, aktiviserende og engasjerende! Når elever loggfører klimapositive aktiviteter i to uker, jobber skolene med elevenes handlingskompetanse på en konkret måte:

“Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.” (Udir.no)

Bidra til å skape miljøengasjerte elever og bruk engasjementet til å undervise i tråd med både FNs bærekraftsmål og fagfornyelsen!

Handling skaper endring!

– Det eneste som kan gi håp er handling! er beskjeden fra Greta Thunberg..

Våren 2019 tok 40 000 norske skoleelever til gatene for å streike for klimaet. Budskapet var: Klimahandling nå!

Skolene har fått et stort og viktig oppdrag med å bevisstgjøre og utfordre elever. Gi plass til elever som har lyst, energi og motivasjon til å gjøre noe på dette området. Hvorfor ikke gi dem en mulighet til å redusere egne utslipp gjennom enkle valg i hverdagen?

Dette er målet med NM i klima. Vi vil vise at handling skaper endring og at utslippskutt både kan være lærerikt og inspirerende. At én person alene slukker lyset, har liten betydning. Men når elever over hele landet slukker lyset, betyr det faktisk at elevene er villig til å gjøre endringer i egne liv. Det vil igjen påvirke foreldre, industrien og politikken.

– Tenk hvilken forskjell det utgjør hvis alle bare gjør litt!

Dette oppnådde deltagerne under NM i klima 2020:

Undervisningsmateriale

Vi leverer undervisningsopplegg som lar elevene bruke engasjementet fra klimamesterskapet i undervisningen. Som lærer underviser du i bærekraft, demokrati og livsmestring i tråd med ny læreplan.

Skaper engasjement

Vårt undervisningsmateriale kan kombineres med annen undervisning og varer fra 90 minutter til 5 uker.

Fokus på elevene

Levende bilder og gruppearbeid som skaper motivasjon for videre læring.

Lær mer

Gjennom ulike studieteknikker inspireres elevene til å ta kunnskapen ut av klasserommet, og de lærer hvordan de kan bruke kunnskap fra ulike fagdisipliner til å påvirke sitt lokalsamfunn.

Nye prosjekter

Målet er at det skal komme mange nye bærekraftige prosjekter ut av Skolenes klimamesterskap 2020/21, som elevene kan utvikle videre sammen.

Hvem betaler for skolenes deltagelse?

Enkelte fylker betaler for skolenes deltagelse, og vi er i dialog med flere fylker for å dekke skolenes deltagelse. Sjekk ut om ditt fylke sponser mesterskapet lengre ned på siden (oppdateres fortløpende). Dersom fylket ikke dekker deltagelse for deres skole, kontakt oss så finner vi en løsning sammen!

Hva er inkludert i kampanjen?

Klimamesterskapet

En sosial klimautfordring, som skaper samhold og engasjement gjennom at klasser konkurrerer i å kutte klimagassutslipp.

Undervisningsmateriale

En enkel digital lærepakke som gjør det enkelt å undervise i bærekraft. Kan benyttes hele skoleåret.

Rapporter

Etter mesterskapet sender vi skolene resultater med visualiseringer av hva dere har oppnådd på skolen og i hele mesterskapet.

Hva skjer etter mesterskapet?

Målet er at det skal komme mange nye bærekraftige prosjekter ut av NM i klima, som elevene kan utvikle videre sammen. Et to ukers prosjekt er selvfølgelig ikke nok i seg selv, men vi håper å kunne bidra til å skape en grobunn for en bærekraftig kultur på skolene. Deltagelse i et klimamesterskap kan være et samlende prosjekt for skolen – som inkluderer både elever, lærere og øvrige ansatte!

Ved å bevisstgjøre og spre kunnskap via positiv klimakommunikasjon, ønsker vi å være en inspirasjon for UBU-lærere som trenger støtte i sitt daglige arbeid. Gjennom undervisningen kan elevene inspireres til å ta kunnskapen ut av klasserommet, og få en forståelse for hvordan de kan bruke sin kunnskap til å påvirke eget lokalsamfunn.

Vil du delta?

Trykk på knappen for å melde på din skole!

PÅMELDING

Skolene som deltar annonseres snart!

Les mer om den fantastiske suksesshistorien fra NM i klima 2020 HER!

Vil du lære mer om skolemesterskapet mellom Trøndelag og Telemark i 2018? Les historien.

Ofte stilte spørsmål

Jeg vil være skolekontakt, hva kreves av meg?

Som skolekontakt vil du være kontaktleddet mellom Ducky og skolen. Hovedoppgaven er å samle sammen en oversikt over klassene på skolen slik at vi kan sette opp riktige lag. I tillegg vil du få tilgang til en kick-off presentasjon som bør videreformidles til en klassekontakt for hver klasse slik at alle elevene får den samme informasjonen.

Skolekontakt kan være en eller flere elever, lærere og/eller rektor. Vi anbefaler å samle en liten prosjektgruppe som kan samarbeide om å skape engasjement på skolen.

Hvordan kan jeg påvirke skolen til deltagelse?

Elever: Best engasjement skapes når dere som elever tar ansvaret for gjennomføringen da det tross alt er deres mesterskap! Ta deltagelse opp med elevrådet, snakk med andre elever, lærer eller rektor. Få fram hvorfor det er viktig å delta og at et mesterskap kan bidra til stort engasjement og være samlende for skolen. Jo flere som deltar, jo morsommere blir det. Vi har sett eksempler på enkeltelever som har fått til gjennomføring på sin skole, så det er mulig!

Lærere: Snakk med andre lærere og hør om flere vil være med i et prosjektteam. Å være alene om ansvaret kan være utfordrende, men det er ikke umulig. Kontakt oss for tips og råd!

Er personvernet ivaretatt?
Ja, Ducky har veldig strenge personvernregler og følger alle krav i henhold til GDPR. Les mer her: https://www.ducky.eco/terms
Hvor mye tid tar det å delta?

Selve klimamesterskapet tar nesten ingen tid da elevene og eventuelt deltagende lærere kan gjennomføre og registrere aktiviteter på fritiden. Vi anbefaler likevel at man tar opp klimamesterskapet i klasserommet og gjennomfører en kick-off i hvert klasserom slik at man øker engasjementet og når noen kompetansemål innen bærekraftig utvikling.

Jeg er lærer, hvor mye tid må jeg bruke på undervisning?

Det er helt opp til deg hvor mye tid og ressurser du vil bruke på mesterskapet. Selve loggføringen er lærerik i seg selv, da man får mer informasjon om de ulike aktivitetene i web-appen. Undervisningsopplegget vårt kan gjennomføres i et enkeltfag eller som et tverrfaglig prosjekt. Det er utviklet 5 ulike opplegg som varer fra 90 minutter til 5 uker. Alle oppgavene er i tråd med ny læreplan og gjør det enkelt og underholdende å undervise med temaene bærekraft, demokrati og livsmestring som en rød tråd.

Hvem betaler for deltagelsen vår?

I noen fylker betaler fylket for deltagelse. Disse er listet opp i oversikten ved siden av deltakende skoler. For øvrige fylker må skolene betale selv eller man kan som lærere eller elever spørre en lokal bedrift om å være sponsor. Dere kan da tilby bedriften å nevne dem på kick-off og avslutningseremoni på skolen.

Jeg er elev på VGS, hvordan kan vi skaffe midler til deltagelse?

Det er viktig å synliggjøre at elever viser interesse og motivasjon for å delta! Elevmedvirkning er en sentral del i opplæringen i VGS og dersom du snakker med lærer om å delta, vil dette sannsynligvis oppfattes som et positivt tiltak. Det viktigste er at du spør og er nysgjerrig! Kanskje dere i fellesskap kan finne en løsning? I NM 2020 hadde vi både enkeltskoler som dekket deltagelse selv, og skoler som fikk støtte fra fylket. Andre muligheter: