Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Regjerende Norgesmester: Skansen VGS i Trøndelag!

NM i klima 2023
31. Januar – 14. Februar (uke 5 + 6)

40 000 norske elever har streiket for klima og miljø. Nå skal tusenvis av VGS elever gå fra streik til handling!

Se Statsminister Jonas Gahr Støre hilsen til deltagerne
av NM i klima 2022!

Regjerende Norgesmester er Skansen VGS i Trøndelag. Sjekk fjorårets resultater!

NM i klima 2023 er en konkurranse hvor videregående elever konkurrerer om å leve mest bærekraftige liv!

Gjennom to uker loggfører deltagere tilsammen 25 klimapositive aktiviteter. På denne måten lærer de mer om hvordan vi som individer kan utgjøre en forskjell for å få ned utslippene, og på samme tid inspirere andre til å gjøre det samme!

Fremtidsrettet bevisstgjøring

Bærekraftig utvikling ett av tre nye tverrfaglige temaer. 

Å delta i et Norgesmesterskap er lærerikt, aktiviserende og engasjerende! Når elever loggfører klimapositive aktiviteter i to uker, jobber skolene med elevenes handlingskompetanse på en konkret måte:

“Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.” (Udir.no)

Norgesmesterskapet er relevant i alle fag, både studiespesialiserende og yrkesrettet opplæring. Deltagelse passer også godt for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO).

Handling skaper endring!

– Det eneste som kan gi håp er handling! er beskjeden fra Greta Thunberg..

Våren 2019 tok 40 000 norske skoleelever til gatene for å streike for klimaet. Budskapet var: Klimahandling nå!

Skolene har fått et stort og viktig oppdrag med å bevisstgjøre og utfordre elever. Målet med NM i klima 2023 er å øke elevenes kunnskap og gi de et verktøy for å redusere egne utslipp i hverdagen. Vi vil vise at handling skaper endring og at utslippskutt både kan være lærerikt og inspirerende.

At én person alene slukker lyset, har liten betydning. Men når elever over hele landet slukker lyset, betyr det faktisk at elevene er villig til å gjøre endringer i egne liv. Det vil igjen påvirke foreldre, industrien og politikken.

– Tenk hvilken forskjell det utgjør hvis alle bare gjør litt!

Undervisningsmateriale

Vi leverer undervisningsopplegg som lar elevene bruke engasjementet fra Norgesmesterskapet i undervisningen. Som lærer underviser du i bærekraft, demokrati og livsmestring i tråd med ny læreplan.

Skaper engasjement

Vårt undervisningsmateriale kan kombineres med annen undervisning og varer fra 90 minutter til 5 uker.

Fokus på elevene

Levende bilder og gruppearbeid som skaper motivasjon for videre læring.

Lær mer

Gjennom ulike studieteknikker inspireres elevene til å ta kunnskapen ut av klasserommet, og de lærer hvordan de kan bruke kunnskap fra ulike fagdisipliner til å påvirke sitt lokalsamfunn.

Nye prosjekter

Målet er at det skal komme mange nye bærekraftige prosjekter ut av NM i Klima 2023, som elevene kan utvikle videre sammen.

Hva koster det?

Prisen for enkeltskoler er 20 000,- eks.mva.

Hva er inkludert?

Norgesmesterskapet

En sosial klimautfordring, som skaper samhold og engasjement gjennom at klasser konkurrerer i å kutte klimagassutslipp.

Undervisningsmateriale

En digital lærepakke som gjør det enkelt å undervise i bærekraft. Kan benyttes hele skoleåret.

Rapporter

Etter mesterskapet sender vi skolene resultater med visualiseringer av hva dere har oppnådd på skolen og i hele mesterskapet.

Hva skjer etter mesterskapet?

Målet er at det skal komme mange nye bærekraftige prosjekter ut av NM i klima 2023, som elevene kan utvikle videre sammen. Et to ukers prosjekt er selvfølgelig ikke nok i seg selv, men vi håper å kunne bidra til å skape en grobunn for en bærekraftig kultur på skolene. Deltagelse i et klimamesterskap kan være et samlende prosjekt for skolen – som inkluderer både elever, lærere og øvrige ansatte!

Ved å bevisstgjøre og spre kunnskap via positiv klimakommunikasjon, ønsker vi å være en inspirasjon for lærere som trenger støtte i sitt daglige arbeid. Gjennom undervisningen kan elevene inspireres til å ta kunnskapen ut av klasserommet, og få en forståelse for hvordan de kan bruke sin kunnskap til å påvirke eget lokalsamfunn.

Vil du delta neste år?

Trykk på knappen for å melde din interesse!

KONTAKT OSS

Påmeldte Fylkeskommuner

 

 

Trøndelag Fylkeskommune               

  • Hvordan gikk Klimamesterskapet i 2021? Sjekk rekordresultatene!
  • Les mer om den fantastiske suksesshistorien fra NM i klima 2020 HER!
  • Vil du lære mer om skolemesterskapet mellom Trøndelag og Telemark i 2018? Les historien.

Ofte stilte spørsmål

Jeg vil være skolekontakt, hva kreves av meg?

Som skolekontakt vil du være kontaktleddet mellom Ducky og skolen. Hovedoppgaven er å samle sammen en oversikt over klassene på skolen slik at vi kan sette opp riktige lag. I tillegg vil du få tilgang til en kick-off presentasjon som bør videreformidles til en klassekontakt for hver klasse slik at alle elevene får den samme informasjonen.

Skolekontakt kan være en eller flere elever, lærere og/eller rektor. Vi anbefaler å samle en liten prosjektgruppe som kan samarbeide om å skape engasjement på skolen.

Hvordan kan jeg påvirke skolen til deltagelse?

Elever: Best engasjement skapes når dere som elever tar ansvaret for gjennomføringen da det tross alt er deres mesterskap! Ta deltagelse opp med elevrådet, snakk med andre elever, lærer eller rektor. Få fram hvorfor det er viktig å delta og at et mesterskap kan bidra til stort engasjement og være samlende for skolen. Jo flere som deltar, jo morsommere blir det. Vi har sett eksempler på enkeltelever som har fått til gjennomføring på sin skole, så det er mulig!

Lærere: Snakk med andre lærere og hør om flere vil være med i et prosjektteam. Å være alene om ansvaret kan være utfordrende, men det er ikke umulig. Kontakt oss for tips og råd!

Er personvernet ivaretatt?
Ja, Ducky har veldig strenge personvernregler og følger alle krav i henhold til GDPR. Les mer her: https://www.ducky.eco/terms
Hvor mye tid tar det å delta?

Selve klimamesterskapet tar nesten ingen tid da elevene og eventuelt deltagende lærere kan gjennomføre og registrere aktiviteter på fritiden. Vi anbefaler likevel at man tar opp klimamesterskapet i klasserommet og gjennomfører en kick-off i hvert klasserom slik at man øker engasjementet og når noen kompetansemål innen bærekraftig utvikling.

Jeg er lærer, hvor mye tid må jeg bruke på undervisning?

Det er helt opp til deg hvor mye tid og ressurser du vil bruke på mesterskapet. Selve loggføringen er lærerik i seg selv, da man får mer informasjon om de ulike aktivitetene i web-appen. Undervisningsopplegget vårt kan gjennomføres i et enkeltfag eller som et tverrfaglig prosjekt. Det er utviklet 5 ulike opplegg som varer fra 90 minutter til 5 uker. Alle oppgavene er i tråd med ny læreplan og gjør det enkelt og underholdende å undervise med temaene bærekraft, demokrati og livsmestring som en rød tråd.

Hvem betaler for deltagelsen vår?

I noen fylker betaler fylket for deltagelse. Disse er listet opp i oversikten ved siden av deltakende skoler. For øvrige fylker må skolene betale selv eller man kan som lærere eller elever spørre en lokal bedrift om å være sponsor. Dere kan da tilby bedriften å nevne dem på kick-off og avslutningseremoni på skolen.

Jeg er elev på VGS, hvordan kan vi skaffe midler til deltagelse?

Det er viktig å synliggjøre at elever viser interesse og motivasjon for å delta! Elevmedvirkning er en sentral del i opplæringen i VGS og dersom du snakker med lærer om å delta, vil dette sannsynligvis oppfattes som et positivt tiltak. Det viktigste er at du spør og er nysgjerrig! Kanskje dere i fellesskap kan finne en løsning? I NM 2020 hadde vi både enkeltskoler som dekket deltagelse selv, og skoler som fikk støtte fra fylket. Andre muligheter: