Kurs og Kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Kurs og Kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Kurs og kompetansebygging på forbrukerperspektivet i klima-arbeidet høst 2021

Velkommen til Folkets Fotavtrykk sin oversikt over kurs og kompetansebygging.

Fotavtrykk-kartet er et verktøy som deltakere fra offentlig virksomhet kan bruke i sine klimaplaner, budsjett og regnskap. Kursene vil gi praktisk innføring i hvordan.

Folkets Fotavtrykk er også en samarbeidsplattform som legger til rette for kompetansebygging og læring oss deltakere i mellom. Vi skal rett og slett skape, samle og spre god praksis på dette nybrottsarbeidet! Først og fremst for dere i kommuner og fylkeskommuner, så dere får gode grunnlag til å inkludere forbruksperspektivet i klimaarbeidet. Kursene vil ta hensyn til små, mellomstore og store kommuners ulike behov.

Konkret samarbeid mellom offentlig og privat sektor er noe av det unike med Folkets Fotavtrykk. Næringspartnerne har allerede begynt å «klimanudge» sine kunder via kundeapper. Det gjør at de sitter på, og vil styrke sin innsikt i god klimakommunikasjon med forbrukere – som også er innbyggere.

Offentlig sektor-partnere vil nyte godt av privat-sektor partnerne sin kunnskap og kompetanse i kunders/innbyggernes ønsker og behov for å kunne leve bærekraftig.

Med offentlig/privat samarbeid og laserfokus på ett klimatema, nemlig forbruksbaserte utslipp og hvordan redusere det, er vi sikre på å få til resultater. Dette blir gøy!

Praktisk info

Kursene er kun for partnere i Folkets Fotavtrykk, og streames digitalt. Det sparer klima. Det vil bli gjort opptak av alle samlinger.

Påmeldingslinker under hvert kurs. Vi tar et lite forbehold om endringer.

Kurs og kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Meld meg på Innføringskurs: «Folkets Fotavtrykk: hva, hvorfor og hvordan?»

Kurs og kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Meld meg på kurset: Forbruker-perspektivet i klimaplan- og budsjett

Kurs og kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Meld meg på kurset: Hvordan involvere innbyggerne i klimadugnad – del 1

Kurs og kompetansebygging Folkets Fotavtrykk

Meld meg på kurset: Felles Folkets Fotavtrykk prosjektsamarbeid?

Annen kompetansebygging

Informasjonsfilm til politikere og politisk ansatte i kommunen/fylkeskommunen

I løpet av tidlig høst vil vi ferdigstille en informasjonsfilm for politikere og politisk ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Filmen vil ta for seg hvordan Folkets Fotavtrykk kan brukes som politisk styringsverktøy – inkludert hvordan verktøyet og plattformen kan brukes for å få fart på det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.

Informasjonspakke til alle ansatte i kommunen/fylkeskommunen

I løpet av tidlig høst vil vi ferdigstille en informasjonspakke som retter seg mot alle ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Formålet er å gjøre ansatte kjent med arbeidsplassens foregangsrolle i å sette forbrukerperspektivet på klimadagsorden. Informasjonspakken vil lages sånn at hver enkelt kommune/fylkeskommune kan legge til relevant innhold fra sitt ståsted. Vi tar nærmere kontakt med kommunens hovedkontakter om dette.

Folkets Fotavtrykk og Smartbyer

Vi tar sikte på en egen samling for kommuner som er partnere både i Smartbynettverket og Folkets Fotavtrykk. Mer informasjon kommer.

Stay tuned! Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe. Vi er her for dere.

Klimavennlig hilsen,

Gunelie Winum,

Folkets Fotavtrykk Koordinator, Ducky AS
E-post: gunelie@ducky.eco,
Mob: 411 68 202
www.ducky.eco
www.folketsfotavtrykk.eco

Was this post helpful?