Engasjere

I denne fasen planter vi og steller med frøene for suksess. Dere vil finne ut av hva dere allerede vet om bærekraft, bli inspirert av nye verktøy og ny kunnskap, og danne sterke grupper. Vi vil også sparke i gang klimamesterskapet!

Hovedmål

  • Danne sterke grupper
  • Definere om gruppa skal representere politikere, næringsliv eller innbyggere
  • Dele og utdype kunnskap om bærekraft
Alle i gruppen bør delta i aktivitetene i denne fasen. Dere som gruppe vil sammen med læreren bestemme hvilke aktiviteter dere skal gjøre, hvordan dere gjør dem og hvordan dere vil dele innsikter. Kanskje læreren også har andre oppgaver, krav eller mål som dere skal gjøre i tillegg.

Denne prosjektfasen består av følgende fem deler:

Del 1

Mitt fotavtrykk

Vi starter med å undersøke vårt eget klimafotavtrykk. Når vi kan måle vårt fotavtrykk kan vi også prøve å redusere det, og finne ut hvordan vi på en effektiv måte kan øke vårt håndavtrykk gjennom å hjelpe andre.

Del 2

Tillit og etikk

Nå er det dags å sikre tillit og respekt, gjennom at dere i fellesskap skal bestemme deres mest grunnleggende etiske verdier.

Del 3

Dele kunnskap og en felles visjon

Nå vil vi utforske hva vi vet om verden i dag, og hvordan vi vil at den skal være i fremtiden. Hvordan kan vi ellers bestemme hvor vi skal?

Del 4

Danne grupper

For å kunne påvirke må vi jobbe sammen. Dere skal finne felles interesser og bestemme om dere vil identifisere dere som en gruppe av politikere, næringslivsrepresentanter eller innbyggere.

Del 5

Klimamesterskap

I klimamesterskapet skal vi hjelpe hverandre å redusere våre fotavtrykk, og sikre at vår klasse og vår skole blir klimamestere! Vi skal vise at vi virkelig kan gjøre en forskjell sammen!