Klimapsykologi

Kan vi bruke psykologi til å skape bærekraftig oppførsel?

Hva er klimapsykologi?

Klimapsykologi gir kunnskap om hvorfor vi oppfører oss slik som vi gjør og hva som skal til for å endre vår atferd. Har du noen gang tenkt på hvorfor noen mennesker er pliktoppfyllende resirkulerere, mens andre kaster ting i søpla uten å tenke mer over det? Dette er spørsmål som klimapsykologer spør seg selv, for å få en bedre forståelse for driverne bak en miljøvennlig atferd.

Hvorfor er klimapsykologi så viktig?

I likhet med mange andre innovasjoner er det tidlige brukere som utforsker en mer bærekraftig livsstil. Den virkelige utfordringen kommer når livsstilen skal følges av flertallet av befolkningen.

Klimapsykologene gir oss konkrete opplysninger om de barrierer disse tidlige adopterne møter på vei, og hvordan sammen kan vi forenkle prosessen for flertallet av befolkningen.

Tre viktige aspekter er å demonstrere at frontrunnere er «folk som oss», for å vise hvordan nye livsstil kan være enkle, og å vise at deres nye livsstil faktisk bidrar til å gjøre en forskjell.

Klimapsykologi

Everett Rogers Innovation adopsjonskurve (1962). Å forsøke å overbevise massen av en ny ide er ubrukelig. Overbevis innovatører og tidlig adopters først.

Noen teori bak atferd endres

Ifølge en viktig klimapsykologiteori er det som vi gjør som individer en kombinasjon av tre faktorer;

1. Våre holdninger til klima og bærekraft

Holdninger forteller oss hva vi synes er bra å gjøre. Men holdninger påvirker ikke bare oppførselen, det er også den andre veien: Vi vet nå at ved å gjøre handlinger skaper vi også holdninger som vi alltid rettferdiggjør våre handlinger for oss selv. Hvis du for eksempel kjører en elbil, vil du sannsynligvis utforske hvorfor dette er viktig for klimaet og dermed bygge gode miljømessige holdninger.

2. Hvordan folk rundt oss tenker og snakker om våre valg

Innflytelser fra andre mennesker er også viktige for oss: Hvis naboen din anerkjenner din elbil, er han mer sannsynlig å få en, og sakte blir det det beste valget i samfunnet ditt. Kanskje snakker du også om det til henne?

3. Vår evne til å gjøre klimavennlige valg

Hvis det ikke er ladestasjoner i ditt oppholdsrom, vil du sannsynligvis ikke kjøpe en elektrisk bil, da det blir for upraktisk i ditt travle hverdagsliv. Hvis vi tenker å redusere temperaturen i huset vårt er svært vanskelig å gjøre så er det mindre sannsynlig at vi vil gjøre det

Klimapsykologi

A oppførsel (Ajzen, 1991). Psykologi har også identifisert mange flere faktorer. Mange av våre daglige beslutninger blir for eksempel gjort med vane, uten å tenke på dem selv. Dette gjør det ofte vanskelig for dem å endre, og vi trenger et trykk for å gjøre det.

Vår deltakelse i forskningsprosjekter

Klimapsykologi

IKEA Start Hjemme

Forbrukerbevissthet

IKEA Start Hjemme utfordringen var knyttet til en masteroppgave ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Studenten måler og analyserer virkningen av å engasjere og formidle kunnskap om individuelle bærekraftige livsstilsvalg, internt til ansatte og til kunder. Hvilken innvirkning har denne type kampanjer på ansatte og kunder når det gjelder atferdsendring? Dataene blir for tiden analysert.

Klimapsykologi

Pollution Pods

Kunst som trigger

Se for deg at du puster inn luften i São Paulo. Det er varmt og luftfuktigheten er høy – men du er ikke i São Paulo, du er i Trondheim. Pollution Pods var en del av Starmus Festivalen 2017, og kunstinstallasjonen ledet de besøkende gjennom seks kupler som representerte luftkvaliteten fra storbyene; London, São Paulo, Kairo, Beijing, New Delhi og Trondheim. Etter å ha opplevd alle de seks byluktene, svarte de besøkende på en spørreundersøkelse, i tillegg til at de fikk muligheten til å delta i Ducky-utfordringen «En dråpe i havet».

Klimapsykologi

NORDICHI

Engasjement

Ducky ble presentert under NORDICHI 2016, som viser resultatene fra «Folkets Klimaforskningsprosjekt

Se effekten din

Bruk vår forskningsbaserte fotavtrykkskalkulator og se effekten din. Det er enkelt å bruke og gratis.