Vil du bli impact investor i Ducky?

Ducky har utviklet et av verdens mest sofistikerte verktøy for å engasjere, kommunisere og måle bærekraft. 

 

Vi leverer smarte og enkle verktøy til bedrifter, skoler og offentlig sektor som utdanner og mobiliserer folk i arbeidet med å nå bærekraftsmål. En viktig del av jobben handler nemlig om å bygge en forandringsvillig kultur og øke forståelsen av kravene til en ny og grønnere hverdag - for alle sammen. Og jo flere kloke hoder som trekker i samme retning, jo kjappere går omstillingen.

Grunnleggerne, ambassadører og kunder forteller hvorfor de tror at Ducky er viktig for å mobilisere enkeltpersoner i et grønt skifte.

Bedrifter, skoler og kommuner over hele Norge har brukt verktøyene våre for å endre atferd, inspirere positive livsstilsendringer og arbeide for en grønnere og mer velstående fremtid. Ducky-verktøyene har støttet tusenvis av studenter og ansatte i reduksjonen av sine fotavtrykk, - og vi har så vidt begynt. Nå blir vi globale, og det er her du kommer inn!

 

Hva vi trenger fra deg

 

Som investor i Ducky er du mer enn bare en økonomisk bidragsyter. Du er en sentral ambassadør i mobiliseringen av en hel verden i forandring. Vi kan ikke gjøre dette alene. På samme måte som at regjeringer ikke kan gjøre dette uten støtte fra folket. Ved å investere i Ducky, hjelper du oss å spre budskapet til resten av verden. Vi ønsker å dra nytte av henvendelsene som allerede har landet i innboksen vår fra UK, Europa, Asia, USA og mer. 

Hvordan bli impact investor i Ducky
Med enkle steg kan du bli medeier i et av Norges mest spennende selskap
Siste frist 25. februar
Fyll inn skjemaet nederst på denne siden for å melde din interesse.
25.-28. februar
Vi evaluerer søknadene og gjennomfører møter med aktuelle kandidater.
1. mars
Vi signerer kontrakt og tegningsdokument.
2. mars
Sammen endrer vi verden!

Hva vi ønsker å oppnå

 

Vårt mål er enkelt. Vi ønsker å være en katalysator som hjelper folk å ta umiddelbar handling for å redusere sine utslipp. Å slå av ett lys kan virke trivielt, men hvis vi mobiliserer millioner av mennesker gjennom verktøyene våre, oppstår det magi. Med sofistikert «nudging» og nøye innsamlet forskning, kan vi skape en reell forskjell på både individuelt og organisatorisk nivå. Vil du hjelpe oss?

Veien så langt og veien videre
2014

Ducky stiftes av 3 gründere etter å ha undersøkt markedet i Trondheim.

 

Initierer samarbeid med klimapsykolog Christian Klöckner, professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, ved instituttet for psykologi på NTNU.

 

Ducky slutter seg til forskningsprosjektet Folkets Klimaforskning fra NTNU og får tilgang på ny, banebrytende klimadata som fremhever individuelle klimagassutslipp mer nøyaktig og pålitelig enn tradisjonelle metoder.

2015

Prototyping og utvikling.

2016

Lander stor kontrakt med IKEA Norge.

 

Starter samarbeid med verdensledende coach Bonnitta Roy som bidrar til å videreutvikle en robust og skalerbar organisasjonsmodell som henter ut medarbeidernes fulle potensiale.

2017

Gjennomfører prosjekt med IKEAs ansatte og kunder i Norge.

 

Gjennomfører Trøndersk klimamesterskap mellom videregående skoler i Trøndelag.

 

Blir nevnt i Per Espen Stoknes' TEDTalk med mer enn 1 million seere. Nye salgshenvendelser kommer fra hele verden.

 

Omstrukturerer plattformen til den nyeste webteknologien for skalering i flere markeder og lokasjoner.

2018

Deltar i den prestisjetunge Katapult-akseleratoren. Jobber mot å utvikle en høyst strategisk og taktisk modell for å skalere virksomheten de kommende årene.

 

Store virksomheter som Ruter, KLP Banken og Sweco, bruker Ducky for å engasjere sine ansatte og kunder.

 

Inspirert av suksessen fra det første klimamesterskapet, velger Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre et nytt mesterskap, denne gangen også sammen med Telemark fylkeskommune.

 

Ansetter tre nye personer for å øke kapasiteten for å takle etterspørselen og tilby forbedret kundeservice.

2019

Pilotprosjekt med NTNU sine ansatte vil bidra til å redusere NTNU sine transportutslipp ved å engasjere de ansatte over tid.

 

Signert kontrakt om å engasjere innbyggere i seks kommuner på Østlandet i september. En slik kampanje for et engasjement i storskala av innbyggere, vil kunne spres til alle globale smarte byer/ kommuner i etterkant. 

 

Nasjonalt klimamesterskap mellom videregående skoler er under planlegging og mange fylker har allerede bekreftet deltakelse. Også  piloter med skoler i Sverige og Finland vil gjennomføres.  

 

Union of the Baltic Cities har bedt om et tilbud for å engasjere innbyggere i 100 byer fordelt på 10 land i 2020. Det skal kjøres en pilot på et Klimamesterskap på deres hovedkonferanse høsten 2019.

 

Salgsinntekter utligner utgifter og Ducky blir økonomisk bærekraftig. Blir også anerkjent som ledende plattform for klimaengasjement i Norge av flere organisasjoner og brukere.

 

Internasjonal klimadata implementeres og internasjonale prosjekter piloteres.

2020

Rask nasjonal og internasjonal vekst.

2021

Ducky når 10 millioner globale brukere!

2014

Ducky stiftes av 3 gründere etter å ha undersøkt markedet i Trondheim.

 

Initierer samarbeid med klimapsykolog Christian Klöckner, professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, ved instituttet for psykologi på NTNU.

 

Ducky slutter seg til forskningsprosjektet Folkets Klimaforskning fra NTNU og får tilgang på ny, banebrytende klimadata som fremhever individuelle klimagassutslipp mer nøyaktig og pålitelig enn tradisjonelle metoder.

2015

Prototyping og utvikling.

2016

Lander stor kontrakt med IKEA Norge.

 

Starter samarbeid med verdensledende coach Bonnitta Roy som bidrar til å videreutvikle en robust og skalerbar organisasjonsmodell som henter ut medarbeidernes fulle potensiale.

2017

Gjennomfører prosjekt med IKEAs ansatte og kunder i Norge.

 

Gjennomfører Trøndersk klimamesterskap mellom videregående skoler i Trøndelag.

 

Blir nevnt i Per Espen Stoknes' TEDTalk med mer enn 1 million seere. Nye salgshenvendelser kommer fra hele verden.

 

Omstrukturerer plattformen til den nyeste webteknologien for skalering i flere markeder og lokasjoner.

2018

Deltar i den prestisjetunge Katapult-akseleratoren. Jobber mot å utvikle en høyst strategisk og taktisk modell for å skalere virksomheten de kommende årene.

 

Store virksomheter som Ruter, KLP Banken og Sweco, bruker Ducky for å engasjere sine ansatte og kunder.

 

Inspirert av suksessen fra det første klimamesterskapet, velger Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre et nytt mesterskap, denne gangen også sammen med Telemark fylkeskommune.

 

Ansetter tre nye personer for å øke kapasiteten for å takle etterspørselen og tilby forbedret kundeservice.

2019

Pilotprosjekt med NTNU sine ansatte vil bidra til å redusere NTNU sine transportutslipp ved å engasjere de ansatte over tid.

 

Signert kontrakt om å engasjere innbyggere i seks kommuner på Østlandet i september. En slik kampanje for et engasjement i storskala av innbyggere, vil kunne spres til alle globale smarte byer/ kommuner i etterkant. 

 

Nasjonalt klimamesterskap mellom videregående skoler er under planlegging og mange fylker har allerede bekreftet deltakelse. Også  piloter med skoler i Sverige og Finland vil gjennomføres.  

 

Union of the Baltic Cities har bedt om et tilbud for å engasjere innbyggere i 100 byer fordelt på 10 land i 2020. Det skal kjøres en pilot på et Klimamesterskap på deres hovedkonferanse høsten 2019.

 

Salgsinntekter utligner utgifter og Ducky blir økonomisk bærekraftig. Blir også anerkjent som ledende plattform for klimaengasjement i Norge av flere organisasjoner og brukere.

 

Internasjonal klimadata implementeres og internasjonale prosjekter piloteres.

2020

Rask nasjonal og internasjonal vekst.

2021

Ducky når 10 millioner globale brukere!

Produktene vi leverer
Vi leverer digitale verktøy som støtter bedrifter, skoler, organisasjoner og myndigheter i sine klima-, miljø- og bærekraftssatsninger
Spørreundersøkelse
Identifiserer utgangspunktet ved å måle nåværende fotavtrykk, atferdspotensiale, holdninger og kunnskapsnivå innenfor en bestemt kategori (f.eks. transport eller energi).
Klimamesterskap
Tre ukers lagkonkurranse for å redusere klimagassutslipp ved å forbedre daglige klimaaktiviteter.
Klimadata API
API-tjeneste som oversetter klimadata for å levere sanntidsvisualiseringer for enhver nettside for å kommunisere suksesshistorier.
Hva sier våre kunder om Ducky
Se filmene og les suksesshistoriene for å høre mer om hva kundene våre sier
Hva synes kundene våre om oss? Øya barnehage, Ruter og NTNU forteller hvorfor de valgte Ducky og hvordan det støttet deres bærekraftsarbeid.
Hvis alle nordmenn hadde gjort det samme som de 20 beste klassene i dette klimamesterskapet i ett helt år, ville Norge kunne redusere sitt totale klimagassutslipp med 40%.
${testimonials[listIndex].text}}
Suksesshistorier
Les mer om deres erfaringer her:
Trøndelag og Telemark

Mer enn 6 000 elever viser hvor effektive individuelle handlinger kan være i reduseringen av klimagassutslipp. Hvis alle nordmenn hadde gjort det samme som de 20 beste klassene i utfordringen i ett helt år, ville Norge kunne redusere sitt totale klimagassutslipp med 40%.

Les historien

IKEA Norge

Med start hjemme-utfordingen ville IKEA Norge gi norske hjem oppskriften på hvordan nå FNs klimamål, -fire år før fristen. Det måtte selvfølgelig demonstreres med alle ansatte i en intern klimakonkurranse først.

Les historien

Ruter

Å artikulere, diskutere og bringe selskapets arbeid med FNs bærekraftsmål inn i strategiske beslutninger, er en prioritet hos Ruter. Da de besluttet å gjøre en Klimautfordring for å forsterke arbeidet med bærekraft, samarbeidet Ruter allerede med konsulentbyrået Pure CSR.

Les historien

Øya Barnehage

41 ansatte i Øya Barnehage satte miljø høyt på agendaen og sparte hele 5 585 Kg CO2e i en to uker lang lagkonkurranse. Det er omtrent det samme som å fly fra Tokyo til Lisboa, og tilbake igjen!

Les historien

KLP Banken

Klimarelaterte utfordringer kan få konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko.

Les historien

Hvorfor våre kunder bruker oss

 

Ducky tilbyr den enkleste, raskeste og mest pålitelige måten å igangsette organisatorisk endring i tenkning og kultur. Det fører til flere positive effekter: 

 

  • Organisasjoners satsning på bærekraft oppleves som meningsfullt, og øker ansattes engasjement, tilfredshet og personlig motivasjon på jobben.
  • Forskningsbasert datainnsamling hjelper organisasjoner å identifisere de mest effektive tiltakene de kan gjennomføre for å nå sine klimamål.
  • Ansatte begynner å snakke om bærekraft på arbeidsplassen, noe som fører til en forbedret arbeidskultur og øker sannsynligheten for innovasjon og produktivitet.
  • Ducky leverer konkrete resultater som bidrar til å skape ekte historier og resultater. Disse prestasjonene er verdifulle for organisasjoners troverdige omdømme i dagens medieklima.
  • Organisasjoner sparer penger på redusert forbruk. Deltagere viser en gjennomsnittlig forbedring på 32% mer bærekraftig atferd i etterkant av et mesterskap.
  • Det er raskt, enkelt og morsomt å gjennomføre klimaengasjement med Ducky.

 
Totalt har ca 15 000 mennesker deltatt i konkurranser på plattformen, med et gjennomsnitt på 56% frivillig deltagelse. Det viser at Ducky ikke bare når den delen av befolkningen som allerede er bærekraftig bevisst og engasjert, men også folk flest. 

Investor Deck
Hva sier investorene våre om Ducky
Luis Paulsen, impact investor og «backer of doing good» forteller hvorfor han velger å investere i Ducky og hvor han ser selskapet om 5 år.

Duckys eiere og eierstruktur

 

Vi anser oss selv som en “profit-for-good”-bedrift. Vi er organisert som et aksjeselskap der majoritetseieren har stiftelsesvedtekter, og øvrige eiere er impact investorer som vil bruke fremtidig profitt til å skape positiv endring.

Ducky Impact Fund AS eier før denne emisjonen 92% av Ducky AS, mens Katapult Accelerator eier 8% av Ducky AS.

 

Strategi for utbytte og exit

 

Vi vil jobbe for at eierne av Ducky AS forvalter store deler av fremtidig overskudd til å bidra til et større løft for flere aktører som skaper positiv impact. Det er lave kostnader forbundet med å drifte et SaaS selskap, sammenlignet med inntektspotensiale som forventes når Ducky blir en stor global aktør. Allerede i 2020 forventes det overskudd med videre eksponensiell vekst.

Vi har som mål å begynne utbetalingen av utbytte om 3 til 5 år. Da er inntektene såpass høye at utbetaling av overskudd ikke nødvendigvis bremser selskapets videre vekst i signifikant grad. Vi har som mål å betale tilbake investeringene i form av utbytte i løpet av de neste tre årene.

I tillegg til aksjeverdien vil Ducky øke raskt i tråd med veksten. Ducky Impact Fund har som mål å være en langsiktig majoritetseier som sikrer at grunnverdiene til Ducky opprettholdes. 

Meld din interesse her
Frist før 25. februar
Bli impact investor