Vil du bli impact investor i Ducky?

Ducky har utviklet et av verdens mest sofistikerte verktøy for å engasjere, kommunisere og måle bærekraft.

Vi leverer smarte og enkle verktøy til bedrifter, skoler og offentlig sektor som utdanner og mobiliserer folk i arbeidet med å nå bærekraftsmål. En viktig del av jobben handler nemlig om å bygge en forandringsvillig kultur og øke forståelsen av kravene til en ny og grønnere hverdag – for alle sammen. Og jo flere kloke hoder som trekker i samme retning, jo kjappere går omstillingen.

Grunnleggerne, ambassadører og kunder forteller hvorfor de tror at Ducky er viktig for å mobilisere enkeltpersoner i et grønt skifte.

Bedrifter, skoler og kommuner over hele Norge har brukt verktøyene våre for å endre atferd, inspirere positive livsstilsendringer og arbeide for en grønnere og mer velstående fremtid. Ducky-verktøyene har støttet tusenvis av studenter og ansatte i reduksjonen av sine fotavtrykk, – og vi har så vidt begynt. Nå blir vi globale, og det er her du kommer inn!

Hva vi trenger fra deg

Som investor i Ducky er du mer enn bare en økonomisk bidragsyter. Du er en sentral ambassadør i mobiliseringen av en hel verden i forandring. Vi kan ikke gjøre dette alene. På samme måte som at regjeringer ikke kan gjøre dette uten støtte fra folket. Ved å investere i Ducky, hjelper du oss å spre budskapet til resten av verden. Vi ønsker å dra nytte av henvendelsene som allerede har landet i innboksen vår fra UK, Europa, Asia, USA og mer.

Hvordan bli impact investor i Ducky

Med enkle steg kan du bli medeier i et av Norges mest spennende selskap

Hva vi ønsker å oppnå

Vårt mål er enkelt. Vi ønsker å være en katalysator som hjelper folk å ta umiddelbar handling for å redusere sine utslipp. Å slå av ett lys kan virke trivielt, men hvis vi mobiliserer millioner av mennesker gjennom verktøyene våre, oppstår det magi. Med sofistikert «nudging» og nøye innsamlet forskning, kan vi skape en reell forskjell på både individuelt og organisatorisk nivå. Vil du hjelpe oss?

Veien så langt og veien videre

2014

Ducky stiftes av 3 gründere etter å ha undersøkt markedet i Trondheim.

Initierer samarbeid med klimapsykolog Christian Klöckner, professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, ved instituttet for psykologi på NTNU.

Ducky slutter seg til forskningsprosjektet Folkets Klimaforskning fra NTNU og får tilgang på ny, banebrytende klimadata som fremhever individuelle klimagassutslipp mer nøyaktig og pålitelig enn tradisjonelle metoder.

2015

Prototyping og utvikling.

2016

Lander stor kontrakt med IKEA Norge.

Starter samarbeid med verdensledende coach Bonnitta Roy som bidrar til å videreutvikle en robust og skalerbar organisasjonsmodell som henter ut medarbeidernes fulle potensiale.

2017

Gjennomfører prosjekt med IKEAs ansatte og kunder i Norge.

Gjennomfører Trøndersk klimamesterskap mellom videregående skoler i Trøndelag.

Blir nevnt iPer Espen Stoknes’ climate communication TED med mer enn 1 million seere. Nye salgshenvendelser kommer fra hele verden.

Omstrukturerer plattformen til den nyeste webteknologien for skalering i flere markeder og lokasjoner.

2018

Deltar i den prestisjetunge Katapult-akseleratoren. Jobber mot å utvikle en høyst strategisk og taktisk modell for å skalere virksomheten de kommende årene.

Store virksomheter som Ruter, KLP Banken og Sweco, bruker Ducky for å engasjere sine ansatte og kunder.

Inspirert av suksessen fra det første klimamesterskapet, velger Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre et nytt mesterskap, denne gangen også sammen med Telemark fylkeskommune.

Ansetter tre nye personer for å øke kapasiteten for å takle etterspørselen og tilby forbedret kundeservice.

2019

Pilotprosjekt med NTNU sine ansatte vil bidra til å redusere NTNU sine transportutslipp ved å engasjere de ansatte over tid.

Signert kontrakt om å engasjere innbyggere i seks kommuner på Østlandet i september. En slik kampanje for et engasjement i storskala av innbyggere, vil kunne spres til alle globale smarte byer/ kommuner i etterkant.

Nasjonalt klimamesterskap mellom videregående skoler er under planlegging og mange fylker har allerede bekreftet deltakelse. Også piloter med skoler i Sverige og Finland vil gjennomføres.

Union of the Baltic Cities har bedt om et tilbud for å engasjere innbyggere i 100 byer fordelt på 10 land i 2020. Det skal kjøres en pilot på et Klimamesterskap på deres hovedkonferanse høsten 2019.

Salgsinntekter utligner utgifter og Ducky blir økonomisk bærekraftig. Blir også anerkjent som ledende plattform for klimaengasjement i Norge av flere organisasjoner og brukere.

Internasjonal klimadata implementeres og internasjonale prosjekter piloteres.

2020

Rask nasjonal og internasjonal vekst.

2021

Ducky når 10 millioner globale brukere!

Produktene vi leverer

Vi leverer digitale verktøy som støtter bedrifter, skoler, organisasjoner og myndigheter i sine klima-, miljø- og bærekraftssatsninger

Spørreundersøkelse

Identifiserer utgangspunktet ved å måle nåværende fotavtrykk, atferdspotensiale, holdninger og kunnskapsnivå innenfor en bestemt kategori (f.eks. transport eller energi).

Klimamesterskap

Tre ukers lagkonkurranse for å redusere klimagassutslipp ved å forbedre daglige klimaaktiviteter.

Klimadata API

API-tjeneste som oversetter klimadata for å levere sanntidsvisualiseringer for enhver nettside for å kommunisere suksesshistorier.

Hva sier våre kunder om Ducky

Se filmene og les suksesshistoriene for å høre mer om hva kundene våre sier

Hva synes kundene våre om oss? Øya barnehage, Ruter og NTNU forteller hvorfor de valgte Ducky og hvordan det støttet deres bærekraftsarbeid.

Suksesshistorier

Les mer om deres erfaringer her:

Norgesmesterskap i klima for skoler 2020

Norgesmesterskap i klima for skoler 2020

Under NM i klima 2020 deltok hele 51 skoler fra 11 ulike fylker, og mer enn 11 000 elever og lærere logget aktivt. Deltagere sparte like mye CO2e tilsvarende å kjøre fossilbil fram og tilbake til månen hele 2,5 ganger. Men det viktigste med mesterskapet var allikevel å vise at din innsats kan bidra til å løse klimakrisen!

les mer
Plastutfordringen

Plastutfordringen

Hvis alle i Norge hadde gjort det samme som deltakerne i Plastutfordringen, ville vi i løpet av to uker redusert forbruket av plastposer med over 10 millioner, redusert kjøp av engangskopper med lokk over én million og plukket over 260 tonn plast.

les mer
Alcoa-Klimamesterskap 2019

Alcoa-Klimamesterskap 2019

FEE Norway og Grønt Flagg gjennomførte Alcoa-Klimamesterskap 2019. I løpet av to uker reduserte elever ved 7 videregående skoler i Agder og Nordland CO2e-utslipp tilsvarende et rutefly som flyr 3 ganger rundt jorden.

les mer
Klimabrølet 2019

Klimabrølet 2019

En barnehage gikk til topps i Norges første uoffisielle Klimamesterskap for bedrifter og slo både Eplehuset og Sweco i utslippskutt. 30. august brølte mange tusen mennesker landet rundt i Klimabrølet. For ti bedrifter var dette ikke nok.

les mer
NTNU Reiseløftet 2019

NTNU Reiseløftet 2019

Natt-tog til Oslo? Sykkel til jobb? Eller apostlenes hester hjem fra fotballkamp? Noen gikk lengre enn andre, da NTNU i vår startet sin årskampanje Reiseløftet 2019 med Ducky-verktøy, for å motivere sine ansatte til å reise mindre og mer miljøvennlig.

les mer

Hvorfor våre kunder bruker oss

Ducky tilbyr den enkleste, raskeste og mest pålitelige måten å igangsette organisatorisk endring i tenkning og kultur. Det fører til flere positive effekter:

  • Organisasjoners satsning på bærekraft oppleves som meningsfullt, og øker ansattes engasjement, tilfredshet og personlig motivasjon på jobben.
  • Forskningsbasert datainnsamling hjelper organisasjoner å identifisere de mest effektive tiltakene de kan gjennomføre for å nå sine klimamål.
  • Ansatte begynner å snakke om bærekraft på arbeidsplassen, noe som fører til en forbedret arbeidskultur og øker sannsynligheten for innovasjon og produktivitet.
  • Ducky leverer konkrete resultater som bidrar til å skape ekte historier og resultater. Disse prestasjonene er verdifulle for organisasjoners troverdige omdømme i dagens medieklima.
  • Organisasjoner sparer penger på redusert forbruk. Deltagere viser en gjennomsnittlig forbedring på 32% mer bærekraftig atferd i etterkant av et mesterskap.
  • Det er raskt, enkelt og morsomt å gjennomføre klimaengasjement med Ducky.

Totalt har ca 15 000 mennesker deltatt i konkurranser på plattformen, med et gjennomsnitt på 56% frivillig deltagelse. Det viser at Ducky ikke bare når den delen av befolkningen som allerede er bærekraftig bevisst og engasjert, men også folk flest.

Hva sier investorene våre om Ducky

Luis Paulsen, impact investor og «backer of doing good» forteller hvorfor han velger å investere i Ducky og hvor han ser selskapet om 5 år.

Duckys eiere og eierstruktur

Vi anser oss selv som en “profit-for-good”-bedrift. Vi er organisert som et aksjeselskap der majoritetseieren har stiftelsesvedtekter, og øvrige eiere er impact investorer som vil bruke fremtidig profitt til å skape positiv endring.

Ducky Impact Fund AS eier før denne emisjonen 92% av Ducky AS, mens Katapult Accelerator eier 8% av Ducky AS.

Strategi for utbytte og exit

Vi vil jobbe for at eierne av Ducky AS forvalter store deler av fremtidig overskudd til å bidra til et større løft for flere aktører som skaper positiv impact. Det er lave kostnader forbundet med å drifte et SaaS selskap, sammenlignet med inntektspotensiale som forventes når Ducky blir en stor global aktør. Allerede i 2020 forventes det overskudd med videre eksponensiell vekst.

Vi har som mål å begynne utbetalingen av utbytte om 3 til 5 år. Da er inntektene såpass høye at utbetaling av overskudd ikke nødvendigvis bremser selskapets videre vekst i signifikant grad. Vi har som mål å betale tilbake investeringene i form av utbytte i løpet av de neste tre årene.

I tillegg til aksjeverdien vil Ducky øke raskt i tråd med veksten. Ducky Impact Fund har som mål å være en langsiktig majoritetseier som sikrer at grunnverdiene til Ducky opprettholdes.

Meld din interesse her

Frist før 25. februar