FAQ Klimasjekk (Spørreundersøkelse)

I denne artikkelen vil vi presentere ofte stilte spørsmål om Klimasjekken (Spørreundersøkelse).

Q: Hva er formålet med klimasjekken?

Spørreundersøkelsen er en rekke personlige spørsmål, for å måle endring i adferd i organisasjonen. Spørreundersøkelsen er ofte første steg i en kampanje, for å etablere en grunnlinje innenfor et spesifikt tema (som transport eller mat). Svarene blir anonymisert og gjort tilgjengelig for organisasjonen. Du kan også bli invitert til å ta spørreundersøkelsen en andre eller tredje gang for å måle forskjellen mellom starten og slutten av kampanjen.

Q: Hvordan fungerer det?

  • Etter å ha registrert deg på www.ducky.eco får du presentert en rekke raske spørsmål i et webskjema
  • Organisasjonen har satt opp spørreskjemaet med predefinerte spørsmål innenfor kampanjens tema. Flervalg, avmerkingsbokser og fritekstfelt er tilgjengelig.
  • Spørsmålene omhandler personlig klimafotavtrykk, holdninger, kunnskapsnivå og adferd, før organisasjonen går i gang med tiltak.
  • Når du har sendt inn dine svar, får du presentert et personlig klimafotavtrykk og tips innenfor temaet.

Har du noen spørsmål?

Hvis du har spørsmål, send oss en mail på support@ducky.eco

Hvis du opplever tekniske problemer vennligst fyll ut dette skjemaet

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig. Vi har åpent alle arbeidsdager fra mandag til fredag mellom 8.00-16.00


Relatert artikkel

Hvordan setter jeg mål for mine CO2-besparelser?

I denne artikkelen vil du lære det grunnleggende om hvordan du setter et personlig mål for dine CO2-besparelser i en Ducky-konkurranse. Sett et personlig mål   Se etter «Sett et personlig mål»-knappen, for å sette et personlig mål i løpet av en Ducky-konkurranse....

Hvordan engasjerer jeg laglederne våre?

I denne artikkelen vil du finne tips til hvordan du kan engasjere laglederne deres. For å motivere hver deltaker til å registrere klimahandlinger hver dag i løpet av konkurransen, er det viktig at lagene har en engasjert lagleder. Du som prosjektleder bør derfor...

Hva er «Se ditt fotavtrykk»?

I denne artikkelen vil vi gi deg en kort beskrivelse av fotavtrykkskalkulatoren til Ducky og hvordan man kan bruke den. «Se ditt fotavtrykk» er en personlig fotavtrykkskalkulator som måler ditt årlige CO2e fotavtrykk og sammenlikner det med den gjennomsnittlige norske...

Ofte stilte spørsmål om «Se ditt fotavtrykk»

I denne artikkelen vil vi presentere ofte stilte spørsmål om «Se ditt fotavtrykk». CO2e Q: Hva er CO2e? Svar: CO2e står for karbondioksidekvivalent. Enkelte drivhusgasser har sterkere oppvarmingspotensiale enn CO2. Derfor omregnes utslippet av disse drivhusgassene til...