Folkets Fotavtrykk

Få et forbruksbasert klimaregnskap for innbyggerne i din kommune.

Tilbud for foregangskommuner

Meld deg på informasjonsmøte i juni

 

TietoEVRYAsplan Viak

I dag mangler klimastatistikken store deler av nordmenns personlige utslipp.
Måling og endring av personlige utslipp er mulig
Beregninger gir innsikt - og gjør det lettere å utforme politikk for store og reelle utslippskutt.
Folkets Fotavtrykk
Støttet av:
Norges forskningsråd

Visste du at ⅔ av alle globale utslipp kommer som en direkte effekt av vårt forbruk?
Ønsker din kommune klimadata på forbruksbaserte utslipp, og engasjere innbyggerne i å redusere sitt fotavtrykk?
Da er Folkets Fotavtrykk løsningen.

Disse kommunene er allerede med:

Disse kommunene har allerede tatt på seg den grønne ledertrøyen som foregangskommuner I Folkets Fotavtrykk

Trondheim Kommune Bodø Kommune

Disse fylkeskommunene er allerede med:

Fylkeskommuner bidrar i Folkets Fotavtrykk ved å 

 • Gjøre samarbeidet kjent for kommuner
 • Gi og få input fra deltakende kommuner for en helhetlig klimapolitikk for fylket

 

Kommuner har dårlig tilgang på klimadata, spesielt på indirekte utslipp, og vi som fylkeskommune ønsker å bidra til at data blir tilgjengelig. Da må vi henge oss på tidlig!

Eksempel-kommune med 10,000 innbyggere. Beregninger utført av Asplan Viak.

Hva er problemet?

I dag forbrukes mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Innbyggerne i en kommune har et personlig fotavtrykk som er inntil 15 ganger større enn utslippene fra kommunens virksomhet, men disse utslippene er usynlige.

Hvorfor er det viktig?

For å nå klimamålene må hver og en av oss bidra. Undersøkelser viser også at folk ønsker å leve mer bærekraftig, men spør seg – hvordan?

Hvordan kan vi løse det?

Ved først å måle status på innbyggernes fotavtrykk, så motivere til mer bærekraftig livsstil. Både måling og endring er mulig! Mulighetsrommet øker når flere drar i samme retning. 

Hva er Folkets Fotavtrykk?

I Folkets Fotavtrykk samles offentlige og private aktører for sammen å motiverer enkeltpersoner til en mer bærekraftig livsstil.

Ved hjelp av data fra offentlige registre, banktransaksjoner, energibransjen, og innbyggernes egne opplysninger, beregnes et nøyaktig og oppdatert personlig klimautslipp. Disse dataene gjøres tilgjengelig for deltakende kommuner i en egen nettportal.

Hva er Folkets Fotavtrykk?

Folkets Fotavtrykk er også en ressurs plattform hvor vi deler kompetanse og erfaringer med å engasjere folk i å redusere sine personlige avtrykk. Metoden: nudging er utviklet med hjelp av klima psykologer som finner at Handling Skaper Endring.

Vårt mål er å skape en verktøykasse som vi kan bruke sammen for å nå flere av FNs bærekraftsmål

Hva er forbruksbaserte utslipp?

Forbruksbaserte utslipp beregnes ut fra klimafotavtrykket hver av oss som enkeltpersoner etterlater oss gjennom kjøp av varer og tjenester. Forbruksbaserte utslipp baseres på hva som konsumeres innenfor kommunegrensen (og oftest Norge), ikke hva som produseres. Forbruksbaserte utslipp hører under kategorien indirekte utslipp – scope 3 i EU taksonomi.

Hva er nudging?

På norsk kan nudging oversettes med “vennlig dult”. Det handler om å endre folks atferd i en bestemt retning – uten å ta fra dem valgfriheten. Klima-nudging vil si å bevisstgjøre folk på hvordan små og store hverdagsaktiviteter påvirker deres eget klimafotavtrykk, og gi tips, råd og veiledning til endringer de kan gjøre for å redusere sitt personlig fotavtrykk. 

«Folkets Fotavtrykk blir et viktig verktøy når kommunen skal få på plass et klimagassregnskap over det forbruksbaserte utslippet. Tall og oversikt gjør det enklere for oss å forstå sammenhengen, og hvilke tiltak som monner.»

— Lene Conradi, Ordfører, Asker Kommune.

asker kommune

«Kommuner har dårlig tilgang på klimadata, spesielt på indirekte utslipp, og vi som fylkeskommune ønsker å bidra til at data blir tilgjengelig. Da må vi henge oss på tidlig!»

— Guri Bugge, Klima og energirådgiver, Viken FK.

Datakilder og metodikk

Data fra offentlige registre kombineres med innbyggernes egne opplysninger og data fra private aktører for å gi nøyaktige personlige utslipp. Denne estimeringen vil kontinuerlig forbedre seg med nye datakilder.

Data Drive Citizen Portal

Banktransaksjoner

Vi bruker data fra innbyggernes banktransaksjoner.

National Data

Offentlige registre

Vi bruker data fra offentlige registre.

Energy Consumption

Energiforbruk

Vi bruker nøyaktige data fra innbyggernes smarte strømmålere.

Tilbud for foregangskommuner

Gjør klima til en positiv dugnad mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

Antall innbyggere
Antall innbyggere
 • NOK
Inntil 5000
Inntil 5000
 • 25.000,-
5,000 til 9,999
5,000 til 9,999
 • 45.000,-
10,000 til 49,999
10,000 til 49,999
 • 65.000,-
50,000 til 250,000
50,000 til 250,000
 • 95.000,-
Over 250,000
Over 250,000
 • Etter avtale
Antall innbyggere NOK
Inntil 5000 25.000,-
5,000 til 9,999 45.000,-
10,000 til 49,999 65.000,-
50,000 – 250,000 95.000,-
Over 250,000 Etter avtale

Bli foregangskommune

Få forbruksbasert klimaregnskap og påvirk utviklingen

Få detaljert forbruksbasert fotavtrykk for kommunen og hvert nabolag

12 måneders tilgang til data og tilbakemelding på funksjonalitet som utvikles i perioden.

Admin tilgang med mulighet for å hente ut rapporter, analysere data, effekten av tiltak og trender over tid

Samarbeid, endring og muligheter

Mulighet til ekstra bevilgninger til tiltak gjennom felles søknader.

Skap en felles historie for økt impact

Bærekraftsrapportering

Kvantitativt og kvalitativt innhold til rapportering på bærekraftsmål og andre rammeverk.

Spar penger

Ferdige klimadata beregninger.

Garanti at en eventuell overgang til en årlig lisens vil ikke overstige foregangs prisen per år de 12 påfølgende månedene (selv om funksjonalitet utvides)

Vil du vite mer?

Bli med på informasjonsmøte!.

 

Før utgangen av Early Bird arrangerer vi to informasjonsmøter hvor vi gjennom det praktiske ved å bli med som foregangskommune. Det blir god anledning til spørsmål og svar. 

Hør webinar om Folkets Fotavtrykk 18. februar 2021 med representanter fra kommune, bank, Ducky, og TietoEvry med avsluttende ord fra Stortingspolitiker Lars Haltbrekken. 

Send meg mer informasjon

Gunelie Winum

Gunelie Winum
gunelie@ducky.eco
+ 47 411 68 202
Rådgiver Ducky

Book møte

Mads Simonsen

Mads Simonsen
mads@ducky.eco
+47 975 51 576
Rådgiver Ducky

  Våre partnere

  Ducky samarbeider med ledende fagområder for å utvikle verdens mest avanserte klimakalkulator. Vårt felles mål er å skape et effektivt verktøy i klimakampen for å nå FNs bærekraftsmål.

  Utviklingspartnere
  Ducky.eco

  “Profit for good” stiftet for å takle klimaendringene og truslene de har mot miljøet.

  Asplan Viak

  Ledende konsulentbyrå for klimaregnskap på fylkes- og kommunenivå.

  Evry

  Spesialist innen datalagring, sikkerhet og analyse.

  Næringslivspartnere
  Ducky.eco

  Midt-Norges ledende finanskonsern og en del av SpareBank 1-alliansen.

  Fjordkraft

  Hele Norges strømleverandør.