Folkets Fotavtrykk

Få et forbruksbasert klimaregnskap for innbyggerne i din kommune.

Se Early Bird Tilbud

🇳🇴
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.
🌍
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må alle endre livsstil.
🏢
I dag mangler klimastatistikken store deler av nordmenns personlige utslipp.
Folkets Fotavtrykk

Folkets fotavtrykk

Hva er problemet?

I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. I følge FNs bærekraftsmål skal vi innen 2030 sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre (SDG 12). Da må vi alle endre livsstil.

Folkets fotavtrykk

Hvorfor er det viktig?

I dag er ikke nordmenns forbruk en del av den offisielle klimastatistikken. Det til tross for at innbyggerne i en kommune har et personlig fotavtrykk som er 15 ganger større enn utslippene fra kommunens virksomhet.

Folkets fotavtrykk

Folkets Fotavtrykk

Vi utvikler nå nye og avanserte målemetoder for en bærekraftig utvikling (SDG 17.9). Gjennom å utvikle en avansert klimakalkulator for personlige utslipp, vil vi dokumentere innbyggernes indirekte utslipp i en egen nettportal for det offentlige.

For å sikre gode levekår for nåværende og framtidige generasjoner må vi alle endre livsstil (SDG 12).

Innen 2030 skal vi sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen. Dette innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsene og klimautslippene som et samfunn og som enkeltmennesker. For å få til dette må klimakostnaden til enkeltmennesket synliggjøres. I dag er disse utslippene usynlige.

Folkets Fotavtrykk
Folkets Fotavtrykk

I prosjektet Folkets Fotavtrykk utvikler vi nye og avanserte målemetoder for en bærekraftig utvikling (SDG 17.9). Ved hjelp av data fra banktransaksjoner, energibransjen offentlige registre og innbyggernes egne opplysninger skal vi beregne et nøyaktig og oppdatert personlig klimautslipp for innbyggerne i en avansert klimakalkulator. Disse dataene vil vi tilgjengeligjøre for deltakende kommuner i en egen nettportal.

Forskningsrådet har bevilget 12 millioner kroner til dette utviklingsprosjektet, som Ducky gjennomfører sammen med Asplan Viak og TietoEvry.

Vårt mål er å skape et nytt og effektivt verktøy for oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Data om innbyggernes utslipp vil tilgjengeliggjøres i en egen nettbasert portal for det offentlige. I tillegg til klimadata vil kommunene få tilgang til Ducky’s kampanjer for å skape innbyggerinvolvering.

Sammen med våre partnere vil vi utvikle et kraftfullt verktøy som bidrar til at verden når klimamålene.

Folkets Fotavtrykk

«Mangelen på gode data har gjort det vrient å jobbe med utslippskutt. Statistikken som finnes er nasjonal og vanskelig å bryte ned på kommunenivå.»

— sier Bente Støa, Klimarådgiver Asker Kommune

Datakilder og metodikk

Data fra offentlige registre kombineres med innbyggernes egne opplysninger og data fra private aktører for å gi nøyaktige personlige utslipp. Denne estimeringen vil kontinuerlig forbedre seg med nye datakilder.

Banktransaksjoner

Vi bruker data fra innbyggernes banktransaksjoner.

National Data

Offentlige registre

Vi bruker data fra offentlige registre.

Energy Consumption

Energiforbruk

Vi bruker nøyaktige data fra innbyggernes smarte strømmålere.

Citizen Surveys

Spørreundersøkelser

Vi sender ut spørreundersøkelser til innbyggerne.

Våre partnere

Ducky samarbeider med ledende fagområder for å utvikle verdens mest avanserte klimakalkulator. Vårt felles mål er å skape et effektivt verktøy i klimakampen for å nå FNs bærekraftsmål.

Utviklingspartnere
Ducky.eco

“Profit for good” stiftet for å takle klimaendringene og truslene de har mot miljøet.

Asplan Viak AS

Ledende konsulentbyrå for klimaregnskap på fylkes- og kommunenivå.

Evry

Spesialist innen datalagring, sikkerhet og analyse.

Næringslivspartnere
Ducky.eco

Midt-Norges ledende finanskonsern og en del av SpareBank 1-alliansen.

Fjordkraft

Hele Norges strømleverandør.

Kommunepartnere

Disse kommunene har tatt på seg den grønne ledertrøyen som demokommuner for innbyggerportalen.

The municipality of Asker
Gloppen kommune
The municipality of Vestlandet
The municipality of Stordal
Stavanger kommune
Vestland Fylkeskommune
The municipality of Viken
Sunnfjord kommune
The municipality of Innlandet
Kinn kommune
«Ducky vil utvikle en avansert klimakalkulator for innbyggernes fotavtrykk, og visualisere disse utslippene i en egen portal for kommuner. Når dette gjøre synlig for den enkelte, og man kan sammenligne seg med andre, så kan det utløse mye kreativitet og handlingsvilje!»
Per Espen StoknesForsker klimapsykologi og politiker

Early Bird Tilbud

Begrenset antall plasser

95.000,- NOK

Hva er inkludert i tilbudet?

Få tilgang til betaversjon av innbyggerplattformen med lokale klimadata i 12 måneder etter lansering (estimert til januar 2021).

Motta jevnlig nyhetsbrev med tips fra nabokommuner og fremgang i utviklingen.

Ta i bruk funksjoner som lanseres basert på deres tilbakemeldinger og innspill for å forbedre innbyggerportalen.

Få støtte til å planlegge aktiviteter som reduserer innbyggernes fotavtrykk.

Forbedre klimaregnskapet ditt ved å sette måltall på indirekte utslipp for din kommune.

Send et signal til lokalpolitikerne om at de ikke bare kan ta hensyn til utslipp fra eget territorium.

Send meg mer informasjon

Mads

mads@ducky.eco
+47 975 51 576
Rådgiver Ducky