Folkets Fotavtrykk

Folkets Fotavtrykk

Med bedre klima-data vil kommuner og innbyggere kutte CO2e-utslippene sammen

Derfor utvikler Asker kommune «klimakalkulator» sammen med Ducky og Asplan Viak.

2/3 av de globale klimagassutslippene kommer fra privat forbruk.

– Mangelen på gode data har gjort det vrient å jobbe med utslippskutt. Statistikken som finnes er nasjonal og vanskelig å bryte ned på kommunenivå, forklarer klimarådgiver i Asker kommune Bente Støa, som føyer til:

– Det gjør det vanskelig å vite om tiltakene har effekt.

TietoEVRY, Ducky og Asplan Viak utvikler nå en helhetlig klimakalkulator kommunene kan bruke i arbeidet med utslippskutt. Ikke bare i egen virksomhet, men også gjennom å inspirere innbyggerne til å hive seg på dugnaden.

– Jeg vet at alle kommuner sliter med dette, sier Bente.

Vil måle indirekte og direkte utslipp med klimakalkulator

Sammen med kollega Bjørn Norby er hun nå i ferd med å ferdigstille Asker kommunes klimaplan.

– Førstegenerasjon av kommunale klimaplaner fokuserte for det meste kun på kommunens virksomheter. De siste årene har man hatt en mye mer helhetlig tilnærming hvor man ønsker å måle alle utslipp, direkte og indirekte, sier Bjørn Norby.

Asker kommune utvikler klimakalkulator med Ducky og Asplan ViakI tillegg til å utarbeide klimaplan har Bjørn og Bente ansvar for en hel rekke miljørelaterte prosjekt. Alt fra sykkeltiltak til utbytting av gamle oljetanker faller under deres ansvar.

– Data det viktigste verktøyet

Klimarådgiverne i Asker kommune mener at data er det viktigste verktøyet for målrettede utslippskutt i sin kommune. Hittil har det vært vanskelig å oppdrive, men nå øyner Bente og Bjørn en lovende mulighet.

I sommer fikk prosjektet 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Ducky har allerede utviklet sin egen klimakalkulator. Nå skal det videreutvikles til å inkludere data fra offentlige registre, innbyggernes banktransaksjoner, data fra energi- og matbransjen samt innbyggernes egne opplysninger.

– Vi venter i spenning på den videreutviklingede utgaven av klimakalkulatoren. Ut fra hva vi ser tror vi den kan gi oss bedre tall, som igjen gjør oss i stand til å kutte utslipp hurtigere, sier Bente.

FN’s bærekraftsmål 12

Disse klimadataene skal tilgjengeliggjøres på en enkel måte i en egen nettportal for kommuner og regioner.

– Målet er å skape et verktøy for å måle oppfyllelse av FN’s bærekraftsmål 12 – bærekraftig forbruk. Det finnes det ingen metode for i dag, sier med-gründer og konseptuvikler Mads Simonsen.

Ducky utvikler klimakalkulator med TietoEvry og Asplan Viak

Den første betaversjonen skal være klar på nyåret. Og når løsningen er klar for å rulles ut, håper klimarådgiverne at Askerbøringer vil være med på den store dugnaden.

– Vi som innbyggere deler jo så utrolig mye data allerede gjennom diverse bonusordninger og medlemskap i kundeklubber. Innbyggerundersøkelsen vår viste at de fleste ønsker å leve mer klimavennlig. Derfor tror vi at mange vil være motiverte til å dele klimadata, så kommunen deres kan kutte tonnevis med CO2e og forhindre klimakrisen, sier Bjørn.

Ser etter pilotkommuner

Kim Remvik-Larsen er ansvarlig for prosjektet fra TietoEVRY’s side. Han er glad for at Asker kommune er med på laget sammen med Trondheim kommune, Stjørdal kommune, VIken fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Fjordkraft og Matvett.

– Vi ser nå etter hele 50 pilotkommuner som kan bli med og utvikle løsningen sammen med oss. Jo flere data vi har, jo bedre grunnlag får kommunene for å predikere og målrette klimatiltak, sier Kim.

Han legger vekt på at jo flere som tilslutter seg prosjektet, jo større blir gevinsten. Nettopp fordi dataene utfyller hverandre på den måten at større mengder gir et tydligere bilde.

Grønne valg til folket

Bente og Bjørn håper til slutt at tjenesten legger vekt på hverdagslige «klimatips» som gjør at innbyggerne kan gå inn og få skreddersydde råd. Innbyggerundersøkelsen deres viser at dette er en etterspurt tjeneste.

– Vi må gjøre folk i stand til å ta grønne valg. Om du velger å sykle til jobb en gang i uken eller redusere matsvinnet ditt vil du øyeblikkelig se reduksjonen i klimafotavtrykket ditt. Dette tror jeg mange blir motiverte av, slå Bente fast.

Mona Kvåle,

Rådgiver, Ducky AS

Was this post helpful?

More great stories?

Join the mailing list to keep up to date with latest stories.