Kunden i sentrum av din bærekraftsstrategi

Vis vei for økt forståelse av eget klimafotavtrykk og veiled til en mer bærekraftig livsstil.

Snakk med oss  Se API dokumentasjon

 

TietoEVRYAsplan Viak  Norges forskningsråd

Kunden i sentrum av din bærekraftsstrategi

Jobb med bærekraft der det monner

Vårt felles fotavtrykk må reduseres. Vi som innbyggere trenger hjelp til å redusere vårt fotavtrykk og som bank, energiselskap eller som en annen næringslivsaktør har du muligheten til å være med å vise veien i det grønne skiftet.

Vi tilbyr data og ekspertise som du kan bruke til å innovere unike tjenester knyttet opp mot din kjerne virksomhet.

Det viktigste din virksomhet kan gjøre er å mobilisere kundemassen til grønn endring – øke ditt håndavtrykk ved å gjøre det enklere for kundene å leve mer bærekraftig. Nok snakk – la oss handle, og skape en bærekraftig framtid, sammen. Å bare snakke om egne verdier er ikke nok, kundene dine vil at du skal hjelpe dem å leve sine verdier.

Vi tilbyr data og ekspertise som du kan bruke til å innovere unike tjenester knyttet opp mot din kjerne virksomhet.

Ducky tilbyr flere API data endpointer og ekspertise om klimakommunikasjon som du kan bruke til å innovere unike tjenester knyttet opp mot dine digitale flater og kjerne virksomhet

Bygg en løsning med Ducky Data

Ducky Data er et sett med modulære API-endpointer, som kan bygges sammen til en komplett løsning for å kommunisere klimapåvirkning ovenfor dine kunder.

CO2e/Fotavtrykk


CO2e/Fotavtrykk

Endpointet for fotavtrykk beregner en persons totale fotavtrykk basert på en rekke inputs innenfor de største CO2-utslippskategoriene: energi, mat, transport og forbruk av varer og tjenester. Om du er en aktør innenfor en av disse kategorier, er det mulig for Ducky å gi kundene deres en personlig fotavtrykk

CO2e/Penger


CO2e/Penger

Endpointet for penger beregner fotavtrykket av forbruk, foreløpig tilgjengelig for finansielle transaksjoner. Din virksomhet vil da ha mulighet til å opplyse om den faktiske kostnaden av samfunnets overforbruk – og vise veien til en grønn fremtid.

CO2e/Oversettelser


CO2e/Oversettelser

Klimapåvirkning måles ofte i kgCO2e – men disse tallene er vanskelig for mange å forstå. Derfor tilbyr vi et endpoint som oversetter en mengde CO2e til noe forståelig, som distanse på en kjøretur eller timeforbruk på hvitevarer. Motta tall, tekst og illustrasjoner for bruk i ditt arbeid.

 Skap interne klimarådgivere


Skap interne klimarådgivere

 “Culture eats strategy for breakfast!” er et kjent begrep. Grønn innovasjon og omstilling av virksomheten krever at klima sitter i kulturen. Samtidig blir kundebasen mer og mer bevisst på klima. Det krever kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere. Ducky har også en løsning på det. Lær mer om det her.

CO2e/Fotavtrykk


CO2e/Fotavtrykk

 

Endpointet for fotavtrykk beregner en persons totale fotavtrykk basert på en rekke inputs innenfor de største CO2e-utslippskategoriene: energi, mat, transport og forbruk av varer og tjenester. Om du er en aktør innenfor en av disse kategorier, er det mulig for Ducky å gi kundene deres en personlig fotavtrykk.

CO2e/Penger


CO2e/Penger

 

Endpointet for penger beregner fotavtrykket av forbruk, foreløpig tilgjengelig for finansielle transaksjoner. Din virksomhet vil da ha mulighet til å opplyse om den faktiske kostnaden av samfunnets overforbruk – og vise veien til en grønn fremtid.

CO2e/Oversettelser


CO2e/Oversettelser

 

Klimapåvirkning måles ofte i kgCO2e – men disse tallene er vanskelig for mange å forstå. Derfor tilbyr vi et endpoint som oversetter en mengde CO2e til noe forståelig, som distanse på en kjøretur eller timeforbruk på hvitevarer. Motta tall, tekst og illustrasjoner for bruk i ditt arbeid.

 Skap interne klimarådgivere


Skap interne klimarådgivere


 
“Culture eats strategy for breakfast!” er et kjent begrep.  

Grønn innovasjon og omstilling av virksomheten krever at klima sitter i kulturen. Samtidig blir kundebasen (forbrukere) mer og mer bevisst på klima.  Det krever kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere. Ducky har også en løsning på det. Lær mer om hvordan din virksomhet kan skape ansattengasjement her.

Hvordan fungerer det?

Med Ducky Data kan du berike dine digitale flater med klimadata og positiv klimakommunikasjon bygd av ekspertene i Ducky.

Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det?

Jan-Eilert Nilsen

Jan-Eilert Nilsen
Bærekraftansvarlig
SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN

«Endelig et konkret og svært virkningsfullt klimatiltak vi som bank kan gjennomføre sammen med våre kunder. Det er samtykkebasert, og det er gjennom kundenes adferdsendring vi kan bidra til å innfri klimamålene. Jeg har stor tro på at resten av bank Norge henger seg på slik at vi sammen kan skape endring og spre kunnskapen til resten av verden!»

«Endelig et konkret og svært virkningsfullt klimatiltak vi som bank kan gjennomføre sammen med våre kunder. Det er samtykkebasert, og det er gjennom kundenes adferdsendring vi kan bidra til å innfri klimamålene. Jeg har stor tro på at resten av bank Norge henger seg på slik at vi sammen kan skape endring og spre kunnskapen til resten av verden!»

Jan-Eilert Nilsen

Jan-Eilert Nilsen
Bærekraftansvarlig
SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN

Lær fra våre partnere

Våre partnere ønsker å dele sin kunnskap med andre innenfor samme bransje slik at vi kan samarbeide om å skape et mer klimavennlig samfunn. Lær av dem her og snakk med oss om du trenger mer informasjon.

SpareBank

Mitt Klimaspor

SpareBank 1 SMN har laget en løsning hvor de lar enkeltpersoner få oversikt og innsikt i sitt eget klimafotavtrykk ved å oversette kjøp av produkter og tjenester til klimafotavtrykk.

Løsningen heter Mitt Klimaspor og er nå  tilgjengelig i digitalbanken i en beta-versjon.

Løsningen skal bevisstgjøre forbrukere gjennom å hjelpe de til å forstå hva som skaper utslipp og forstå hvordan enkle adferdsendringer kan skape reduksjon i klimafotavtrykk.

SpareBank 1 SMN

Fjordkraft

Energifotavtrykk

Fjordkraft ønsker å hjelpe sine kunder å redusere sine energifotavtrykk ved å omregne deres strømforbruk til CO2-ekvivalenter, tilgjengelig for kunden i Fjordkraft Appen.
 
Denne løsningen skal hjelpe kundene til en enklere og mer klimavennlig hverdag ved å forklare og visualisere deres energifotavtrykk.
Energifotavtrykk

I media

Miljøstartupens nye storprosjekt

Ducky bruker innovative grep for å finne ut hvor miljøvennlig vi egentlig er.

Les mer External link

Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte

Bankkontoen avslører CO2-utslippene dine

220 000 bankkunder i Midt-Norge kan nå sjekke utslippene sine fra bankkontoen.

Folkets Fotavtrykk

Ønsker du mer informasjon?

Mads

Mads Simonsen
mads@ducky.eco
+47 975 51 576
Rådgiver Ducky

Anders Holm

Anders Holm
anders@ducky.eco
+47 952 19 813
Rådgiver Ducky

 

Data til nasjonalt klimaregnskap

Store deler av utslippene våre kommer fra våre personlige forbruk av varer og tjenester som ikke  måles i dagens klimastatistikker. Vi utvikler derfor sammen med dere datapartnere et nasjonalt klimaregnskap basert på forbruksbaserte utslipp og oppfordrer kommuner, industri og enkeltpersoner til en felles dugnad til å redusere dette utslippet.

Støttet av prosjektet Folkets Fotavtrykk

Som Ducky data partner oppfordres dere derfor til å dele data tilbake til denne statistikken etter samtykke fra kundene.  Deres kunder kan dermed bidra i en nasjonal dugnad for å få ned våre felles utslipp noe som vil være en ekstra motivator for hvorfor de skal se klimadata i deres tjenester.

Et kart over Norges fotavtrykk med data for alle norges nabolag vil lanseres før sommeren 2021, med rask global spredning i etterkant. Les mer her

Utviklingspartnere og eierskap

Disse tjenestene er gjort tilgjengelig gjennom et tett samarbeid med våre partnere TietoEVRY og Asplan Viak. Tjenestene som leveres og dataene som innsamles eies av Ducky. Dette sikrer at impact har høyest prioritet.

TietoEVRY
Asplan Viak