Dette har jeg gledet meg til å skrive: Jeg elsker bompenger. Fleip!

Dette har jeg gledet meg til å skrive: Jeg elsker bompenger. Fleip!

Dette har jeg gledet meg til å skrive: Jeg elsker bompenger. Fleip!

Dette har jeg aldri trodd at jeg kom til å skrive: Jeg elsker regjeringens klimapolitikk. Fakta (i hvert fall deler av den).

Tenk at det er Siv og Erna jeg kan takke for at jeg i går kveld sovnet fredelig i senga mi – til tross for at et titalls sauer fortsatt flyter ned elva, hus i Nittedal er evakuert, jordskred har gått og regnet øser ned.

Likevel, sovnet jeg smilende over min nyervervede kunnskap. Tenk at dette ikke har vært et tema i valgkampen og tenk at dette er Frps politikk.

Skål! I bobler

De fleste har fått med seg at Norge har forpliktet seg til Paris-avtalen og at vi skal kutte våre utslipp med 40 prosent i løpet av en drøy ti-årsperiode. Men slike forpliktelser har vi nordmenn flere ganger tatt på oss tidligere, uten at det har medført noen begrensninger i vår livsførsel.

De siste 30 årene har vi hatt en endeløs utslipps-fest. Skål! I bobler! Slapp av: Vi er jo så få. Norge kan ikke alene redde verden. Og klimaendringene skal bekjempes gjennom teknologi og alternative løsninger, ikke ved at vi lar være å bruke ressurser, ifølge vår statsminister Erna.

Det Erna glemte å nevne i valgkampen, er at regjeringen har bundet seg selv til EU-masta. Det er Ikke Bompengepartiet, Senterpartiet, De Grønne, Arbeiderpartiet eller Høyre som bestemmer Norges klimapolitikk. Det er EU. Et veldig grønt EU!

Ris bak speilet

Selvråderett når det gjelder tiltak, men bindende klimamål. For denne gangen må vi faktisk holde våre løfter. Hvis ikke vil EU straffe oss med enda strengere utslippsmål, eller vi kan bli dømt av EFTA. Dette har Regjeringen sagt ja til.

I løpet av ni år – fra 2021 til 2030 – skal vi kutte utslippene med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Ramla du av nå? Du er ikke alene. Ikke-kvotepliktig sektor er blant annet sektorene transport, landbruk, avfall, oppvarming av bygg og noe industri.

Og DU og JEG er faktisk en del av disse sektorene. Gjennom våre handlinger i hverdagen bidrar vi til betydelige utslipp, som regjeringen har lovet å kutte.

Tidenes hestekur?

Hvordan skal dette skje? Jeg tar flere telefoner. Til bransjeforeninger og statlige etater. Ingen vet helt. Til slutt får jeg vite at Miljødirektoratet jobber med en egen Klimakur for 2030. Det vil i så fall bli tidenes hestekur for reiseglade nordmenn.

Alene står transport for over 30 prosent av Norges utslipp. Veitrafikk står alene for 17 prosent. For vi nordmenn reiser bare mer og mer. Med privatbil på brede, nybygde motorveier, som vi ikke vil betale noe for å bruke. Og vi flyr. Masse.

Selvsagt kan elbiler redusere utslippene vår noe, men 40 prosent i løpet av ni år? Er det mulig uten at vi endrer adferd? Vet Bompengepartiet dette? Hvorfor har ikke Siv fortalt dette? Jeg humrer litt for meg selv før jeg sovner under dyn-dyna mi i vår rike og naive andedam, Norge. Regnet hamrer mot vinduet.

Jeg glemte forresten å nevne at EU nå jobber med å få på plass en europeisk klimalov som skal sikre målet om klimanøytralitet i 2050. EU gjennomgår også skattepolitikken, og ser på hvordan unionen kan utforme en egen karbontoll for land som ikke oppfyller sine utslippsforpliktelser.

Å hamre løs på Lan Marie er bortkastet energi, kjære oljetopper. Dette har jeg gledet meg til å skrive: Jeg elsker EUs klimapolitikk! God natt! Sov søtt!

Mona Kvåle,

Rådgiver, Ducky AS

Was this post helpful?