Klimadata

Hvorfor og hvordan skal vi måle klimadata, og hvorfor gjør vår innsats faktisk en forskjell?

Hvorfor og hvordan skal vi måle klimadata, og hvorfor gjør vår innsats faktisk en forskjell?

Vi får klimadata fra disse partnerne

Alle globale utslipp kan spores tilbake til oss som enkeltpersoner, gjennom vår etterspørsel etter produkter og tjenester hver dag. Ved å bruke våre valg til å påvirke etterspørselen av det som produseres og tilbys, har enkeltpersoner muligheten til å redusere alle globale utslipp.

Det er tre områder hvor vi som enkeltpersoner gjør en forskjell, områder som både reduserer våre fotavtrykk og hjelper andre med å redusere deres fotavtrykk også. Sammen kan vi nå et punkt hvor bærekraft blir en samfunnsmessig standard.

Dine vaner

Dine vaner

Du kan velge å redusere ditt eget fotavtrykk direkte ved å gjøre mindre eller større endringer i livet ditt. Du kan for eksempel velge å kjøpe en kvalitetsgenser som varer i ti år i stedet for en som varer bare to år.

Dine leverandører

Dine leverandører

Når du velger å kjøpe en genser, velger du også hvilken leverandør du vil skal produsere genseren. Sammen kan vi skyve hele genserindustrien for å redusere virkningen av produksjon av gensere til oss alle.

Dine politikere

Dine politikere

Du kan stemme på politikere som fronter regelverk som gjør det lettere for leverandører å velge fornybar energi i produksjonen, og for å reparere den gamle genseren ved å fjerne skatt på reparasjoner.

Hvordan beregnes et fotavtrykk?

Det er to hovedmetoder for å beregne et klimafotavtrykk – fra et geografisk perspektiv eller fra et forbruksperspektiv. Når klimaavtrykket beregnes fra et geografisk perspektiv, omfatter det kun utslipp som sendes ut i et land eller et geografisk område . Dette betyr at utslipp relatert til forbruk av varer eller tjenester produsert andre steder, ikke reflekteres i beregningene. Territoriale klimadata er et godt verktøy for land og industri for å kunne sette klimamål og muliggjøre internasjonale klimaavtaler. Men denne metoden for beregning av klimadata gjør den enkelte påvirkning usynlig. Det gjør at det ser ut som om vår innflytelse som enkeltpersoner er begrensede, og globale utslipp kan gå opp selv om de nasjonale utslippene blir redusert.

Alle globale utslipp kan også beregnes ut fra forbruksperspektiv. På denne måten tildeles alle utslipp fra hele verdikjeden, fra frø til levetid for et produkt eller en tjeneste, til oss som forbrukere. Dette betyr at fotavtrykk gjenspeiler utslippene av varer eller tjenester som sendes ut i andre land. Som vestlige land har stor kjøpekraft og det vi kjøper produseres i stor grad i andre land, er forbruk en viktig del av å bringe et reelt bilde av hva våre valg og vaner i hverdagen har å si. Når utslippene beregnes som dette, kan vi få et godt estimat på vårt miljøavtrykk og begynne å adressere hvordan vi kan gjøre bedre valg for å trives med bærekraftig utvikling og samarbeide med næringen for å nå lokale og internasjonale klimamål.

Hvordan beregnes et fotavtrykk?

Så, hvordan beregnes et forbrukerbasert fotavtrykk?

Heldigvis finnes det gode modeller over alle produkter og tjenester som produseres i ethvert land, og gjennomsnittlige utslipp fra hver sektor i hvert land.

I tillegg finnes det gode tabeller for hvor mye penger produsenter av produkter og tjenester bruke for å gjøre disse, og hva de får for å selge dem, noe som betyr at miljøpåvirkning for alle produkter og tjenester kan beregnes ut fra nasjonale monetære utgifter.

Når disse opplysningene kombineres med forbruksutgifter, undersøkes miljøet fotavtrykk av enkeltpersoner kan estimeres fra våre utgifter, og vi kaller dette et topp-ned-perspektiv. I tillegg beregner vi de fleste utslipp fra et opprykksperspektiv. Utslippet fra en forbrukshandling beregnes deretter ut fra en livscyklusanalyse og multiplisert med mengden av handlingen.

Et eksempel – Dine matvaner

Vi bruker to tilnærminger når vi estimerer klimagassutslippene fra kostholdet ditt: «top-down» perspektivet og «bottom-up» perspektivet. Først beregninger vi hvor du bruker på de ulike typene mat (kjøtt, meieriprodukter etc.), hva inntekten din er og hva det gjennomsnittlige matforbruket i et land er.

I klimakalkulatoren velger du de svarene som passer best med dine matvaner, som for eksempel hvor mange kalorier du spiser, hvor ofte du spiser vegetarmat og hvor mye meieriprodukter du spiser. Vi kan dermed beregne ditt fotavtrykk fra et «bottom-down» perspektiv. Vi bruker begge tilnærmingene for å beregne fotavtrykket i matkategorien.

Vi får klimadata fra disse partnerne

NTNU, Institutt for industriell økologi

NTNU, Institutt for industriell økologi

IndEcol-programmet har lang erfaring med forskning innen livssyklusvurdering, materialestrømsanalyse og input-output analyse. De er globale ledere i forbruksbasert klimaanalyse for husholdninger, og deres forskning gjør det mulig for bedrifter som Ducky å kvantifisere og forstå personlige konsekvenser.

Asplan Viak

Asplan Viak

Asplan Viak er et stort mulitdisiplinært norsk konsulentfirma. En av deres avdelinger består av dyktige konsulenter med tankegang og kunnskap fra Industriall økologi ved NTNU. De er en viktig partner for å tilpasse og utvikle vår klimabase og for å beregne effekten av våre individuelle og kollektive tiltak.

Vet du hvor stort ditt fotavtrykk er?

Beregn fotavtrykket ditt nå og se hvilken påvirkning livsstilsvalgene dine har!