Klimakommunikasjon

Hvordan kan din organisasjon kommunisere klimaendringene på en måte som faktisk utgjør en forskjell?

Hva er problemet?

Klimaproblemet kommuniseres ofte som et dommedagsvarsel, et kostnadstap eller et offer, noe som resulterer i at vi fortsetter som før. Å se en isbjørn på smeltende is er veldig trist, men det endrer ikke vår oppførsel, og det av flere grunner:

Dette skaper en indre dissonans der vi enten må ignorere problemet eller foreta livsstilsendringer for å ha det bra.

Hvordan skal vi kommunisere klimaproblematikken?

Klimapsykolog Per Espen Stoknes har studert dette, og oppsummert sine funn i boken «Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming». Boken gir et rammeverk for hvordan vi kan kommunisere klimaendringer på en måte som faktisk fungerer!

  • 1. Sosial – Vi er sosiale dyr, og den beste måten å endre vår oppførsel på er å sammenligne oss med våre venner og våre naboer. Hvis våre naboer eller venner snakker om eller gjør bærekraftige handlinger, blir det den vanlige måten å oppføre seg på.
  • 2. Enkel– Vis at bærekraft kan være enkelt, slik at bærekraftige valg er tilgjengelige, lett å gjenkjenne og rimelig – fra dagligvarer til transport. En utfordring for alle selskaper der ute er å gjøre de mest miljømessige alternativene som standard.
  • 3. Støttende – Bruk rammer som støtter meldingen med positive følelser. Når vi snakker om klima, kan vi fremme fordelene med helse og velvære, og mulighetene for innovasjon og jobbvekst.
  • 4. Story-baserte– Vi elsker alle en god historie. Vi bør streve for å dele våre egne historier om hva vi gjør, historier som inspirerer oss, og historier som beskriver samfunnet vi ønsker å leve i. En god historie kan lede oss alle i samme retning.
  • 5. Signaler – Vi bør prøve å måle vår fremgang og skaffe kvantifiserbare signaler som kan inspirere oss til å fortsette vår reise mot bærekraft.
Innføringen av klimakommunikasjon definerer hvordan vi reagerer på det. Jeg anbefaler vanligvis å fokusere 75% av innholdet på løsninger og muligheter, og 25% på konsekvensene.
Per Espen StoknesForsker klimapsykologi

Hvordan kan du bruke dette til å skape endring?

Gandhi sa; «Vær forandringen du ønsker å se i verden.»
Dette gjelder også for klimakommunikasjon, da sosialt trykk er den viktigste faktoren av dem alle.

De følgende to eksemplene antyder hvordan du som individ kan vise mot og begynne å påvirke andre i dag.

Vær et forbilde

Inviter venner på en bærekraftig kveld

Inviter venner til et velsmakende vegetarisk måltid eller en reparasjonsaften. Vær en inspirasjon og vis at et bærekraftig liv er både sosialt og enkelt. Når du deler historien om hvorfor du synes dette er viktig og reflekterer over hva slags fremtid du vil leve i, kan det være et utgangspunkt for vennene dine til å teste bærekraftige handlinger i livet.

Listen and be supportive

Et positivt fremtidsbilde

Å bli fortalt at vår livsstil har en negativ effekt på miljøet, kan oppfattes som et angrep på identiteten vår. Tenk over om klimadiskusjonen handler om hvem vi er, eller om fakta? En god øvelse er å lytte til og prøve å forstå andres frustrasjoner, slik at vi kan fortelle fortellinga som snur klimakatastrofen til samarbeid. På den måten kan vi få en bedre forståelse av hverandre.

Per Espen Stoknes

Forsker klimapsykologi

Stoknes har vært en viktig rådgiver for Ducky siden dag en. Han er psykolog med doktorgrad i økonomisk teori og førstelektor ved Handelshøyskolen BI med fagansvar for masterprogrammet «Green Growth». Stoknes har jobbet mange år i næringslivet som konsulent og har en unik breddekompetanse. Han er seriegründer med et bankende hjerte for økologi og natur, forfatter av flere bøker – og nå stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

I hans siste bok, «Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming», beskriver han fem barrierer som hindrer god klimakommunikasjon, og fem løsninger for å omgå dem.

Trenger du støtte i din kommunikasjon?

Bruk vår klimakompetanse for å spre ditt budskap, og for å støtte kundene dine i å gjøre positive endringer.