Ducky Case Study | Ruter
“Vi valgte Ducky for å gjøre bærekraft enda mer relevant for oss.”
ruter-case-study

Industri: Offentlig transport

Sted: Oslo og Akershus, Norge

Antall ansatte i 2018: 250

Antall påstigninger i 2017: 371 millioner

Besøk Hjemmeside

Ruter er bussen, trammen, trikken, t-banen, lokaltogene og fergene i Oslo og omegn i Akershus. Deres ambisjon er at offentlig transport skal være utslippsfri innen 2028, og samtidig vise vei for andre kollektivtransportselskaper både i Norge og internasjonalt.

Kia-Luise-Klavenes
Ducky er et godt verktøy for å engasjere ansatte, når man skal styrke interne strategier for bærekraft.
Kia Luise Klavenes
Partner Pure CSR Consulting AS

 

Utfordringen

Artikulere, diskutere og bringe selskapets arbeid med FNs bærekraftsmål inn i strategiske beslutninger er en prioritet hos Ruter, men de strevde med å gjøre dette riktig. “Arbeidet med FN's bærekraftsmål er svært viktig å virkelig forstå samt å ta beslutninger basert på den helhetlige og omfattende bruken vi skaper for samfunnet,” sier Rune Pedersen, CFO hos Ruter.

 

Løsningen

Ruter samarbeidet allerede med Pure CSR da de bestemte seg for å gjennomføre en Klimautfordring for å forsterke sitt arbeid med bærekraft. Sammen med Pure trakk de frem 8 bærekraftsmål hvor Ruter kunne bidra mest, satte interne mål for å øke sin positive effekt og styrke kjernevirksomheten.

Det var essensielt å involvere og bringe ut dette engasjementet direkte fra deres 250 ansatte. "Vi må forstå at dette handler om alles handlinger. Hvis vi klarer å engasjere alle til å handle i hverdagen kan vi være den spydspissen vi ønsker å være i det grønne skiftet," sier Eirik Andersen, Leder for kommunikasjon hos Ruter.

Under Kick-Off samlingen i Mai 2018, og den påfølgende uken, ble alle ansatte invitert til å dele sine ideer om hvordan Ruter kunne bidra til bærekraftsmålene, samtidig som de startet Klimautfordringen sammen. I en uke, gjennomførte Ruter's aller viktigste interessenter bærekraftige handlinger, og sparte tiden de ellers ville brukt til å kommunisere komplekse bærekraftsstrategier til hele organisasjonen og samle innsikter til årsrapporter.

Klimautfordringen var i stand til å bryte ned siloer ved å samle alle ansatte på ett sted for å ta bærekraftige valg, og vise sin positive påvirkning sammen. Videre gjorde det bærekraftsstrategien tilgjengelig for alle i organisasjonen.

Eirik-Anderson
Hvis vi klarer å engasjere alle til å handle i hverdagen kan vi være den spydspissen vi ønsker å være i det grønne skiftet.
Eirik Anderson
Leder for kommunikasjon hos Ruter
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
169
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
7206
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
8426
Kg CO2e spart
26 lag konkurrerte om å spare mest mulig CO2e på 8 dager.

 Morsomme Fakta:

  • Ruter var de første som lagde korte ambassadørfilmer for å motivere til deltagelse på Kick-Off samlingen.
Flere suksesshistorier
Ikea, Norway

IKEA utfordret alle sine ansatte i Norge til en tre ukers konkurranse i November 2016 for å lære om og utføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen.

Se Case Study

KLP banken

Klimarelaterte utfordringer kan få konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko.

Se Case Study

Øya Barnehage

For å kunne gi barna kunnskap om praktisk og daglig miljøvern gjennom gjenvinning, kompostering og ved bruk av naturlige og gjenbrukbare materialer, var det viktig for Øya Barnehage å forstå sin egen personlige innvirkning.

Se Case Study

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en miljøutfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss