Ducky Case Study | Øya Barnehage
“Som konkurransemenneske, syklist og veganer, var dette virkelig konkurransen for meg!”
oya-case-study-logo

Industri: Barnehage

Sted: Trøndelag, Norge

Antall medarbeidere: 41

Grønt Flagg Sertifisert

Besøk Hjemmeside

En bærekraftig fremtid er en av de fire hjørnesteinene i Øyas barnehagefilosofi, og innlemmer å ta seg av behovene for de som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Gjenbruk av materialer, kompostering og empati for natur og miljø er viktige elementer når man nærmer seg barnas fremtid.

Gunn-Kristin-Hansvold
Å delta på denne klimakonkurransen opplevdes som meningsfullt og ikke minst samlende for både ansatte og meg selv.
Gunn Kristin Hansvold
Enhetsleder

 

Hva gjorde Øya Barnehage?

For å kunne gi barna kunnskap om praktisk og daglig miljøvern gjennom gjenvinning, kompostering og ved å bruke naturlige og gjenbrukbare materialer, er det viktig at vi selv forstår vår egen personlige innvirkning og hvor vi selv kan skape største effekt. Derfor kjørte Øya Barnehage en klimautfordring blant sine ansatte.

Mari Kristine Strømmevold var en ivrig deltaker, og hennes lag kunne pryde seg med vinnertittelen for sin innsparing. Mari ble også kåret til Dagens Helt etter å ha spart hele 18.35 KgCO2e ved å gjennomføre 16 klimaaktiviteter på en enkelt dag.

Som en viktig del av et tidlig grunnlag, fasiliterer Øya Barnehage barns utvikling av kunnskap og forståelse for en mer bærekraftig fremtid og bidrar til barns forståelse av hvordan dagens handlinger påvirker fremtiden. 

Enhetsleder, Gunn Kristin Hansvold, forteller at “På Øya Barnehage mener vi at det er viktig å alltid starte med oss selv. Vi kan alle bidra med noe og vi setter alle våre klimaavtrykk. Prosessen i denne konkurransen bidro til en bevissthet for den enkelte over de små grep som kan bidra til en mer bærekraftig framtid.”

Ducky gjorde det mulig å bringe alle medarbeidere til ett sted for å gjennomføre bærekraftige handlinger og lære om personslig innflytelse. Klimautfordringen gav et felles grunnlag for å dykke ned i hjørnesteinen: En bærekraftig fremtid. 

Vi motiverte hverandre til å alltid gjøre mer og skapte engasjement rundt hver eneste klimaaktivitet. "Vi håper å inkludere hele organisasjonen på et senere tidspunkt," sier Kjerstin Faanes, Avdelingsleder. Dette kan bare bli mer verdifullt ved å involvere barna, reflektere over de daglige klimaaktivitetene og skape fellesskap rundt bærekraft, noe som også kan utvides til å inkludere foreldrene. 

Anette-Marie-Syvertsen-Wiig
Vårt mål var å bli bevisst på egen påvirkning, og det er veldig tydelig at alle har blitt mye mer bevisste!
Anette Marie Syvertsen-Wiig
Avdelingsleder
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
41
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
5,585
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
5,185
Kg CO2e spart
Gjennom to uker konkurrerte 41 ansatte ved Øya Barnehage om å spare mest mulig CO2e.

Morsomme Fakta:

  • Øya Barnehage var de første til å ha 100% deltagelsesprosent av alle klimautfordringer kjørt til nå.
  • Øya Barnehage var også den første barnehagen som kjørte en klimautfordring. 
Flere suksesshistorier
Ruter

Artikulere, diskutere og bringe selskapets arbeid med FNs bærekraftsmål inn i strategiske beslutninger er en prioritet hos Ruter. Da de besluttet å gjøre en Klimautfordring for å forsterke arbeidet med bærekraft, samarbeidet Ruter allerede med konsulentbyrået Pure CSR.

Se Case Study

KLP banken

Klimarelaterte utfordringer kan få konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko.

Se Case Study

IKEA Norge

IKEA utfordret alle sine ansatte i Norge til en tre ukers konkurranse i November 2016 for å lære om og utføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen.

Se Case Study

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en miljøutfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss