Ducky Case Study | KLP Banken
“Å gjøre klimatiltak til en konkurranse er veldig smart.”
klp-case-study-logo

Industri: Finans

Sted: Norge

Miljøfyrtårn-sertifisert

Besøk Hjemmeside

KLP er Norges største pensjonsselskap. KLP's ansvar er å sikre ansvarlig og konkurransedyktige pensjoner på en ansvarlig og bærekraftig måte. KLP bruker FN's bærekraftsmål som et rammeverk for hvordan de jobber med bærekraft. De investerer i fornybar energi, arbeider for å øke miljøbevisstheten og kunnskapen til sine kunder, samtidig som at de arbeider aktivt for å redusere klimagassutslipp.

Som et miljøfyrtårn-sertifisert selskap, publiserer KLP årlige miljørapporter med resultatene de oppnår for å redusere klimagassutslipp.

Hva gjør KLP allerede?

Klimarelaterte utfordringer kan ha konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLP's investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko.

Eksempelvis er KLP sammen med flere andre investorer, involvert i et pilot prosjekt organisert av UN Environment Program's Financial Initiative (UNEP FI). Prosjektet tester verktøy som analyserer klimarisiko i noterte aksjer og obligasjoner.

 

Hvordan bidro Klimautfordringen?

KLP's arbeid med å øke kunnskap og kompetanse, gjelder både internt i egen organisasjon og for andre selskaper. 

Som et pilot prosjekt, besluttet KLP Banken å kjøre en Klimautfordring for å gjøre sitt arbeid med bærekraftsmålene og redusering av klimautslipp på bedriftsnivå mer relevant for sine ansatte. De ønsket å fremheve hvor viktig personlig påvirkning er - og kanskje enda viktigere - at de sammen kan skape begeistring for å nå målene. 

Å kommunisere hva selskapet allerede gjør var viktig for KLP, som arrangerte en bærekraftsuke før Klimautfordringen startet. Her brukte de blant annet Ducky's Klimakalkulator for å oppfordre ansatte til å beregne sine egne fotavtrykk. Dette sørget for et utgangspunkt før de satte i gang med å redusere utslipp. "Den positive tilnærmingen til klimakommunikasjon var veldig bra!", sier Mari Svendsen, en av prosjektlederene i Klimautfordringen.

ducky-avatar
Klimautfordringen favnet de viktigste delene av livet mitt.
Roar Bakken
Finansavdelingen
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
61
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
4,698
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
5,312
Kg CO2e spart
Over to uker konkurrerte 61 ansatte ved KLP Banken om å spare mest mulig CO2e.

Morsomme Fakta:

  • KLP arrangerte en bærekraftsuke  før Klimautfordringen startet, hvor de fokuserte på hva de allerede gjør på bedriftsnivå.
  • KLP Banken var de første som testet "Dagens Helt" konseptet, som tar sikte på å anerkjenne deltakernes innsats underveis i Klimautfordringen.
Flere suksesshistorier
Ruter
Artikulere, diskutere og bringe selskapets arbeid med FNs bærekraftsmål inn i strategiske beslutninger er en prioritet hos Ruter. Da de besluttet å gjøre en Klimautfordring for å forsterke arbeidet med bærekraft, samarbeidet Ruter allerede med konsulentbyrået Pure CSR.
Ikea, Norway

IKEA utfordret alle sine ansatte i Norge til en tre ukers konkurranse i November 2016 for å lære om og utføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen.

Se Case Study

Øya Barnehage

For å kunne gi barna kunnskap om praktisk og daglig miljøvern gjennom gjenvinning, kompostering og ved bruk av naturlige og gjenbrukbare materialer, var det viktig for Øya Barnehage å forstå sin egen personlige innvirkning.

Se Case Study

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en miljøutfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss