Suksesshistorie | Ikea Norge intern kampanje
«Nivået på både deltakelse og engasjement var langt over våre forventninger!»
ikea-case-study-log

Industri: Møbler og interiør

Deltakende Butikker: 9

Deltakende Ansatte 400

Ekstern Kampanje:

Start Hjemme

Besøk Hjemmeside

Med 355 butikker i 29 land, har IKEA en reell mulighet til å skape en stor miljøforskjell. Et ansvar de tar alvorlig gjennom å sørge for at ikke bare egen virksomhet drives bærekraftig, men også ved å hjelpe og inspirere sine millioner av kunder til å ta mer bærekraftige valg.

Med Start Hjemme kampanjen ville IKEA Norge demonstrere hvordan kundene deres kunne redusere sin klimapåvirkning i hjemmet med 25% ved å gjennomføre enkle handlinger. Selvfølgelig måtte demonstreres av de ansatte først i denne interne klimautfordringen.

Jorunn-Stokke-Aamodt
Vi ble helt imponert av suksessen til denne kampanjen.
Jorunn Stokke Aamodt
Prosjektleder, IKEA Norge.

 

 

Det er ikke enkelt å se hva vi som enkeltpersoner kan gjøre hver dag for å leve mer bærekraftig. Derfor valgte IKEA å starte sitt langsiktige arbeid med bærekraft ved å bevisstgjøre millioner av ansatte og kunder om hvordan man kan redusere sin personlige påvirkning gjennom enkle tiltak i sine egne hjem.

IKEA utfordret derfor alle sine ansatte i Norge til en tre ukers konkurranse i november 2016 for å lære om og gjennomføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen. Klimautfordringen førte til mer dialog om klimaendringene og humor knyttet til daglige klimaaktiviteter. Sosiale ambassadører på hver butikk hadde stor påvirkning på spredningen og kommunikasjon av kampanjen og rekrutteringen av deltakere.

Det er viktig for IKEA å bruke sin posisjon til å inspirere millioner av mennesker til å leve mer bærekraftig hjemme. Å begynne med egen virksomhet og ansatte var en naturlig start. 

Hvis mange gjør litt, kan vi alle utgjøre en stor forskjell for en mer bærekraftig fremtid.

Anders-Lennartson

Nivået på både deltakelse og engasjement i vår interne klimautfordring var langt over våre forventninger. Jeg tror virkelig at Ducky-plattformen er akkurat det vi trenger for å demonstrere den positive effekten av at vi alle jobber sammen.

Anders Lennartsson
Bærekraftssjef, IKEA Norge
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
400
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
25 000
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
18 000
Kg CO2e spart
9 butikker konkurrerte om å spare mest mulig CO2e på tre uker.
Flere suksesshistorier
Ruter
«Vi må forstå at dette handler om alles handlinger. Hvis vi klarer å engasjere alle til å handle i hverdagen kan vi være den spydspissen vi ønsker å være i det grønne skiftet.»

Les historien

KLP banken

Klimarelaterte utfordringer kan få konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko..

Les historien

Øya Barnehage

Øya var den første barnehagen i Norge som gjennomførte klimautfordringen med sine ansatte. «Vårt mål var å bli bevisst på egen påvirkning, og det er veldig tydelig at alle har blitt mye mer bevisste!»

Les historien

Trøndelag og Telemark

Mer enn 6 000 elever i Telemark og Trøndelag viser hvor effektive individuelle handlinger kan være i reduseringen av klimagassutslipp. Sammen reduserte de utslipp tilsvarende 40% av Norges klimagassutslipp.

Les historien

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en miljøutfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss