Suksesshistorie | Alcoa-Klimamesterskap 2019

Elevene synes det er lærerikt og gøy å redusere klimagassutslipp!

Green


Alcoa-Klimamesterskap 2019

Fylke: Agder og Nordland

Antall deltakere: 564

Periode: 29 april-13 mai

Besøk Hjemmeside

Skrevet at Sigrid Hungnes, Prosjektleder for Grønt Flagg
i Stiftelsen FEE Norway.
 
Vi i FEE Norway og Grønt Flagg (miljøsertifisering for skoler og barnehager) gjennomførte Alcoa-Klimamesterskap 2019 takket være midler fra Alcoa Foundation.
 
I løpet av to uker reduserte elever ved 7 videregående skoler i Agder og Nordland CO2e-utslipp tilsvarende et rutefly som flyr tre ganger rundt jorden. 

Men ikke nok med det, gjennom klimamesterskapet fikk elevene innsikt i hvordan de med enkle grep kan redusere sine klimautslipp, og både elever og lærere erfarte at små valg i hverdagen kan føre til store endringer.
Uten navn

Å delta i klimamesterskapet ble en positiv og lærerik konkurranse for meg som lærer på flere måter. På en svært pedagogisk måte ble jeg minnet på mange av de små viktige tingene jeg kan gjøre i hverdagen for å bidra til å ta bedre vare på kloden vår. 

Børge Tjørn
Lærer, Eilert Sundt Videregående Skole

Gjentar suksessen i 2020 og inviterer skoler til NM i Klima

Vi i FEE Norway (Grønt Flagg) gjentar suksessen og kan igjen med støtte fra Alcoa Foundation invitere 23 videregående skoler til å delta i et nytt klimamesterskap gjennom NM i Klima 21 januar 2020.

«Konkurranseinstinktet bidro både til å knytte bånd mellom elever og lærere og til å sjekke ut hva som kunne gjøres for å hente ut flest mulig poeng. Når mesterskapet gikk over mange dager - ble bevisstheten skjerpet. Alle repetisjonene gjorde at jeg fortsatt nå et halv år etterpå, tenker over de miljømessige konsekvensene av valg jeg gjør fra dag til dag», forteller Børge Tjørn, Lærer ved Eilert Sundt Videregående Skole. 

 

Hva sier elevene og ordføreren om mesterskapet?

«Jeg tror mange har blitt bevisste på ting man kan gjøre for å redusere sitt eget klimautslipp, og at det ikke trenger å være særlig store endringer», sier elev Bertine Midtun til avisen Lister.

«Vi har bare gjort enkle ting som å sykle til skolen, eller hatt en dag der vi ikke spiser kjøtt», sier elev Stian Nygård til avisen Lister.

«Jeg tror dette har vært lærerikt for elevene, nå som det å ta vare på miljøet er viktigere enn noensinne», sier Farsunds Ordfører, Arnt Abrahamsen til avisen Lister.

 

Involverer lærere og skoleledelsen

Å engasjere og involvere lærere og skoleledelsen var et viktig element for å øke engasjementet og innsatsen blant elevene. Ved at lærere og skoleledelsen promoterte mesterskapet og oppfordret elevene til å delta ble det skapt en tydelig felles identitet på skolen rundt mesterskapet.

Vi la også merke til at det å ha egne lag for de ansatte ved skolen styrket elevenes engasjement i stor grad. Det skaper et ekstra konkurranseelement at elevene kan konkurrere med sine egne lærere. I Alcoa-Klimamesterskapet 2019 var det de skolene med aktive ansattlag med som reduserte med CO2e-utslipp i gjennomsnitt per elev.

 

Kick-offs

Vår oppfatning er at å holde kick-off var nødvendig for å gi elevene informasjon og motivasjon for å komme i gang. Skolene hadde satt av alt fra 20 til 30 minutter. Dette ga oss nok tid til å gi elever og lærere den informasjonen de trengte for å gjennomføre mesterskapet. 

Ducky hadde laget en veldig fin PowerPoint-presentasjon til oss som blant annet inneholdt infographics og filmer som visualiserte det vi ønsket å formidle til skolen, så det var enkelt for oss å formidle det vi skulle i løpet av den lille tiden som var satt av til oss. 

Vi anbefaler å ha to personer på kick-off som kan presentere to perspektiver (en som diskuterer viktigheten av klimahandlinger, og den andre som gir informasjon angående detaljer rundt gjennomføringen av klimamesterskapet). Vi var heldige å fikk hjelp representanter fra Alcoa og Natur og Ungdom som holdt fine innlegg om klimaendringer og viktigheten av klimahandlinger i hverdagen. Dette var en veldig fin måte å sette Alcoa-Klimamesterskapet i kontekst, før elevene fikk informasjon om praktiske detaljer rundt gjennomføringen av mesterskapet.

Når man er to er det også enklere å dokumentere og dele kick-offen underveis ved å ta bilder og få sitater av lærere og elever som kan brukes til pressemeldinger senere. Skolene har som oftest nok å gjøre etter dere har dratt, så det gjelder å benytte seg godt av tiden de har satt av til dere.

Screen Shot 2019-11-04 at 14.07.44

Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ducky’s klimamesterskap er et effektivt virkemiddel for å la elevene få oppleve at det kan være både gøy og enkelt å gjøre positive ting for klimaet hver dag. Gjennom Alcoa-Klimamesterskap 2019 har elevene utforsket sammenhenger mellom hverdagslige aktiviteter og egne klimagassutslipp, og fått nyttig kunnskap som de kan ta med seg videre i utdanningen, arbeidslivet og i livet forøvrig.

Sigrid Hungnes
Prosjektleder, Grønt Flagg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
564
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
34 286
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
29 425
Kg CO2e spart
7 videregående skoler konkurrerte i to uker for å redusere sine CO2e-utslipp.

Hvordan arrangere kick-off i forkant av et klimamesterskap 

 

Vi lagde en relativt enkel oppskrift for kick-off hvor vi delte opp presentasjonen i fire deler:

Del 1 ( 1-2 minutter )

Få noen fra skoleledelsen eller en lærer til å introdusere dere og utfordringen med å si noen ord til elevene om hvorfor skolen har meldt seg på og hvorfor skolen mener dette er viktig (1-2 minutter). Vi opplevde dette som nødvendig for å skape et skolefellesskap under mesterskapet.

Del 2 ( ca 10 minutter )

Om dere har mulighet til det vil vi oppfordre dere til å invitere en representant fra en miljøorganisasjon eller andre dere samarbeider med som kan fortelle elevene litt om viktigheten av klimahandlinger i hverdagen.

Del 3 ( 15 minutter )

Presenter selve mesterskapet. Hvem arrangerer mesterskapet, hvorfor gjør de det og hvordan skal den gjennomføres? Her skal alle praktiske detaljer rundt klimamesterskapet gjennomgås slik at elevene får den informasjonen og motivasjonen de trenger for å komme i gang. Det er også viktig å hjelpe elevene litt i gang ved å nevne eksempler på hverdagslige klimahandlinger som elevene kan gjennomføre i løpet av de neste to ukene (se Ducky's demo på forhånd slik at eksemplene passer med innholdet i mesterskapet).

Del 4

Sett av tid etter presentasjonen slik at elever og lærere kan stille spørsmål. Bli gjerne også litt igjen etter presentasjonen er ferdig i tilfelle det er noen i forsamlingen som lurer på noe, men ikke ønsker å stille spørsmålet sitt i plenum.

Sett av nok tid

På alle skolene vi besøkte var det kontaktpersoner ved skolene som tok seg god tid til å prate med oss da vi besøkte skolen. Dette ga oss mulighet til å gi ytterligere informasjon, svare på eventuelle spørsmål og skape god dialog mellom oss og skolene.

Informer skolen godt i forkant av mesterskapet

I ettertid ser vi at det hadde vært nyttig å gi hele lærerstaben informasjon om klimamesterskapet i forkant av kick-off'en slik at alle ved skolen er informert om deltakelsen før vi kommer. Dette er spesielt viktig ved større skoler med mange elever.

Praktiske tips

Husk å alltid sjekke på forhånd at skolen har klar mikrofon, prosjektor, samt lyd på prosjektoren om du skal vise film under kick-off. De fleste videregående skoler har dette tilgjengelig, men møt tidlig opp på dagen for kick-off og ha alltid med overgang til HDMI-kabel.

Se pressedekning om Alcoa-Klimamesterskapet 2019 her:

 

Hvis din skole i Agder eller Nordland har lyst til å konkurrere i NM i Klima, så kan du kontakte Sigrid for mer informasjon!

FEE Norge og Grønt Flagg ønsker å være prosjektledere for skoler i Agder og Nordland Fylkeskommune. Med midler fra Alcoa Foundation kan de dekke kostnadene for de 23 første videregående skolene som melder seg på NM i Klima 2020.

Kontakt Sigrid Hungnes her

Les mer om NM i Klima på kampanjesiden her

Flere suksesshistorier
IKEA Norway

"The level of participation and engagement in our internal challenge was way above our expectations. I really believe the Ducky platform is exactly what we need to demonstrate the positive effect of us all working together."

Read story

Ruter

"We need to understand that it's about everyone's action. If we manage to engage people to take action in their everyday life, then we can be the spearhead we want to be in the green shift."

Read story

Øya Barnehage

Øya Barnehage was the first kindergarten to carry out a Ducky Climate Challenge with its employees. "Our goal was to become aware of our own impact, and it is very clear that everyone has become much more aware!"

Read story

We Are Anthologie
"We love a good challenge at Anthologie. We also love any opportunity to do some good for our planet. So, when the opportunity arose for our team to take part in the Ducky Challenge, we were all in."

Read story

Ready to get started?
Get started with a Climate Challenge, or get in touch with us to learn about your options.
Get in touch