Ducky Suksesshistorie | Firda VGS

«Gi oss et Klimamesterskap - Klimastreik alene er ikke nok!»

last


Firda Videregående Skole 

Fylke: Sogn og Fjordane, Norge

Antall deltakere: 119

Besøk deres instagram

Over 100 elever ved Firda Videregående Skole konkurrerte i Klimautfordringen. Elevgruppen som organiserte utfordringen tok eierskap til mobiliseringen av de 100 elevene som konkurrerte i en uke.

Målet var å redusere utslipp, øke kunnskap om de globale utfordringene vi møter og gi både mestring og fremtidshåp fordi det er mulig å gjøre noe.

Elevgruppen organiserte rekrutteringen av 6 klasser, lærte dem opp i klima- engasjement og handling, og hvordan de kunne redusere sine personlige fotavtrykk med enkle grep. Alt skolen behøvde å gjøre var å registrere seg og sette i gang.
hans (1)

Jeg tror virkelig på å gi elevene selv ansvaret for å ta egne klimahandlinger, og inspirere andre. De gjorde en kjempeinnsats i denne utfordringen!

Hans Græsli
Lærer, Firda VGS i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

 

Elevene kan gjøre det. Når de vil!

Med et tips fra Hans Græsli, lærer ved Firda Videregående, bestemte klima- og miljøfagklassen seg for å ta grep og lede en Ducky Klimautfordring. Alt læreren måtte gjøre var å tilby en hjelpende hånd for å bidra med økt engasjement. 

Klassene startet med å lære om sine personlige fotavtrykk ved å bruke Ducky's Klimakalkulator. Deretter konkurrerte de 119 elevene i å gjennomføre flest mulig klimaaktiviteter i en uke.

Å ta ledelsen kan være morsomt!

De lagde en plan og delte seg opp i grupper som promoterte utfordringen effektivt. Kick-off teamet sørget for at alle forstod hva som skulle skje og skapte nysgjerrighet og engasjement blant elevene. De ledet også en interessant diskusjon om klimautfordringene i forbindelse med å spise kjøtt, klesindustrien og gjenbruk. De har alle lærte veldig mye.

 

 

SoMe, SoYou!

Et sosiale medier team lagde en kommunikasjonsplan for hvordan man kunne bygge dialog og motivere deltakere gjennom historier og sosiale innlegg.

hans (1)

Lærerpakken er en fantastisk måte å hjelpe våre elever med å forstå klimautfordringene. De interaktive oppgavene hjelper elevene å reflektere og være med kritiske på en morsom og enkel måte.

 

Hans Græsli
Lærer, Firda VGS i Sogn og Fjordane Fylkeskommune
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-participants.png
119
Deltakere
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
5 004
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-co2-saved.png
3 984
Kg CO2e spart
6 klasser konkurrerte om å spare mest mulig CO2e på syv dager!

Og resultatet?

Alle var enige om at Klimautfordringen var en stor suksess.

Det hjalp elevene å fokusere på sine handlinger og hvordan det påvirker deres personlige fotavtrykk. De har også lært om viktigheten av kollektiv handling og samarbeid! 

Noe av det viktigste som kom ut av Klimautfordringen var ungdommens erkjennelse av at de ikke var hjelpesløse. De kunne gjøre en forskjell sammen, med bare små grep hver eneste dag. 

Samarbeid er en fantastisk ting!

Alle er vinnere!

Det var ikke bare elevene som vant på å gjennomføre en Klimautfordring. Personalet var også med og lærte om utfordringene på en mer handlekraftig og direkte måte. Selv rektor, Hallgeir Hansen, var med og inspirerte deltakerne, noe som bidro til økt engasjement.

Denne piloten ble gjennomført av elever i klima- og miljøfagklassen på Firda VGS. Dette er et fag som lærere på Firda har laget og gjennomfører som et prøveprosjekt. De ønsker med dette å få faget godkjent for alle skoler! 

Fordi utfordringen var så vellykket, skal skolen nå være med å konkurrere med 10 andre skoler i Sogn og Fjordane i det første Norgesmesterskapet i Klima i Januar 2020. 

Til slutt lærte alle en viktig lærdom: det handler ikke om å vinne eller være best. Det er hva du gjør og innsatsen du legger ned som betyr noe. Å jobbe sammen på lag er inspirerende!

Hvis du, dine lærere, din klasse, din skole eller ditt fylke har lyst til å konkurrere i NM i Klima, så kan du kontakte oss nedenfor!

Les mer her

Flere suksesshistorier
IKEA Norge

«Nivået på både deltakelse og engasjement i vår interne klimautfordring var langt over våre forventninger. Ducky-plattformen er akkurat det vi trenger for å demonstrere den positive effekten av at vi alle jobber sammen.»

Les historien

Ruter

«Vi må forstå at dette handler om alles handlinger. Hvis vi klarer å engasjere alle til å handle i hverdagen kan vi være den spydspissen vi ønsker å være i det grønne skiftet.»

Les historien

Øya Barnehage

Øya var den første barnehagen i Norge som gjennomførte klimautfordringen med sine ansatte. «Vårt mål var å bli bevisst på egen påvirkning, og det er veldig tydelig at alle har blitt mye mer bevisste!»

Les historien

We Are Anthologie
I Anthologie elsker vi en god utfordring. Vi elsker også enhver mulighet til å gjøre noe bra for kloden vår. Så da muligheten til å kjøre en Ducky utfordring bød seg var vi ikke i tvil.

Les historien

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en klimautfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss