Suksesshistorier

Hva er en klimamester? Les vår applaus til bedriftene, skolene og organisasjonene som har lagt ned hardt arbeid for å redusere utslipp, om deres entusiasme for personlig påvirkning og viktigheten av samarbeid.

Utvalgte historier
Ruter
Artikulere, diskutere og bringe selskapets arbeid med FNs bærekraftsmål inn i strategiske beslutninger er en prioritet hos Ruter. Da de besluttet å gjøre en Klimautfordring for å forsterke arbeidet med bærekraft, samarbeidet Ruter allerede med konsulentbyrået Pure CSR.
Les historien
img-participants
169
Deltakere
img-activities-logged
7,206
Klimaaktiviteter loggført
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4391278/img-activities-logged.png
8,426
KG CO2e spart
KLP banken

Klimarelaterte utfordringer kan få konsekvenser for en rekke sektorer, og dermed påvirke verdien av KLPs investeringer. I KLP arbeider de for å øke kunnskapen og bevisstheten om klima som en finansiell risiko.

Les historien

IKEA Norge

IKEA utfordret alle sine ansatte i Norge til en tre ukers konkurranse i November 2016 for å lære om og utføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen.

Les historien

Øya Barnehage

For å kunne gi barna kunnskap om praktisk og daglig miljøvern gjennom gjenvinning, kompostering og ved bruk av naturlige og gjenbrukbare materialer, var det viktig for Øya Barnehage å forstå sin egen personlige innvirkning.

Les historien

Klar til å komme i gang?
Sett i gang med en miljøutfordring, eller kontakt oss.
Kontakt oss